Dzejas diena “Dzejo kopā ar Raini un Aspaziju”

Kurš cauri skatās
Sietiņa acīm,
Redz visu pasauli
Dimantos mirdzam. /Rainis/
Dzejas dienas ir laiks starp vasaru un rudeni. Tas ir iedvesmas un pārsteigumu laiks. Šodien, 17. septembrī, skolas Lielajā zālē notika pasākums “Dzejo kopā ar Raini un Aspaziju”, kuru ievadīja pats Rainis (Roberts Kaminskis, 9. klase) un Aspazija (Elīza Elza Jēkabsone,7. klase). Dziesmu “Saule un Mēness” dziedāja Aleksanda Popoviča (6. klase), Alise Eltermane un Samanta Eltermane (5. klase), bet dziesmu izdejoja 5. klases skolēni Terēza Zagorska un Daniels Rosagorskis. 5.-7. klašu skolēniem bija iespēja mācīties rakstīt dzeju kopā ar Cēsu Centrālās Bibliotēkas bibliotekāri Intu Zaksi, kura pārsteidza ar interesantiem faktiem par Dzejas dienu vēsturi, Raiņa un Aspazijas dzīvi un iedvesmoja radīt savus dzejoļus.

Mēs esam #SPORTIŅĀ.

Sports nav no visa pārējā izglītošanās procesa atrauts mācību priekšmets. Arī veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā svarīgi attīstīt tādas vispārīgās jeb caurviju prasmes kā pašvadīta mācīšanās, kritiskā domāšana, problēmrisināšana un sadarbība.

Šodien, 18. septembrī,  Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības centra pirmsskolas grupu: „Bitītes”, „Mārītes”, „Sprīdīši”  bērni un pedagogi piedalījās olimpiskās dienas aktivitātēs:  Mēs esam  #SPORTIŅĀ.

Skolas pagalmā sporta skolotāja Inga Bogdanova , bērniem un pedagogiem, vadīja vingrošanu un iedvesmoja aktīvam, kopīgam izturības skrējienam.

14 000 soļi un diena ir izdevusies!

1.b un 2.b klase ar savu skolotāju Jūliju Sildari rudens pārgājienā.

Zinību diena

Šī gada 1. septembrī bija īpašs prieks atvērt skolas durvis. Pēc teju sešu mēnešu prombūtnes varējām visi atkal satikties klātienē. Šajā mācību gadā skolas gaitas sāka 8 pirmklasnieki un daudzi skolēni pievienojās arī citās klašu grupās. Sveicot skolas saimi, skolas direktors Z. Ozols vēlreiz atgādināja par COVID-19 ierobežojumiem un iepazīstināja ar pārmaiņām, kuras visiem būs jāievēro turpmākajā mācību gadā. 9.klases skolēni kā sveicienu jaunajā mācību gadā bija sagatavojuši muzikālo sveicienu “Mana dziesma”. Pārsteiguma priekšnesumu bija sagādājušas arī 9.klases meitenes, kas kopā ar skolotājām Sanitu Ceriņu, Inesi Aidi, Ievu Taubi, Guntu Salmiņu, Judīti Dreimani un Dainu Renci izpildīja interesantu un pārsteidzošu deju. Lai visiem šajā mācību gadā laime, veselība, izturība, spēks un prieks! Lai skolā visiem desmitnieks!

1. septembris “Pīlādzītī”!

  1. septembrī Pīlādžciemā ciemojās Rūķis ar saviem čaklajiem draugiem – Bitīti un Skudriņu. Visi bērni tika sagaidīti ar mīļumu. Kopā ir jautri! Lai veiksmīgs mācību gads mums visiem!

Turpinās audzēkņu uzņemšana 2020./2021.m.g. Gaidīsim jūs mūsu skolā!