PII “Pīlādzītis” Pasaka par kukulīti

Rudens pārgājiens pirmsskolā!

Rudens nāk, rudens nāk ,
Birst lapiņas dzeltēdamas.
Smagi šņāca egļu meži,
Pilni saules asariņu!
16. oktobra rīts, izklādams savus miglas palagus, Sprīdīšu” „Mārīšu”bērnus, pedagogus un vecākus, Ozolkalnā sagaidīja ar Meža mātes vēstuli, kurā bija norādes par veicamajamiem uzdevumiem.
Raisījās sarunas  par daudzveidību un pārmaiņām dabā.
Spirgtais Dzidravota ūdens un Elizabetes mammas sagādātais cienastiņš uzmundrināja tālākam ceļam.
Bērni aktīvi minēja mīklas, vāca čiekurus un dažādu koku lapas, lai pārgājiena noslēgumā izveidotu kopīgu mandalu.
Mazās Bitītes devās rudenīgā ceļojumā uz tuvāko mežu, meklēt un vācot meža veltes ar uzdevumu, labāk iepazīt mežu. Maziem atgriežoties  skolā, maisiņi bija pilni ar  kastaņiem, zīlēm, ķērpjiem, zariņiem, dažādu  koku lapām, skujiņām.
Saulīte, smaids sejās bija mums ceļabiedri! Pirmsskolnieku  mazais rudens pārgājiens – izdevās!

Novusa turnīrs

15.oktobrī skolas sporta zālē  notika 3. “Rudens novusa turnīrs”. Šoreiz turnīra dalībnieki spēlēja komandās – viens  5.-9. klases skolnieks un viens skolas darbinieks  vai skolotājs.

Bija diezgan grūti atrast darbiniekus, kas spēlēs novusu. Tomēr izdevās izveidot 9 komandas, kas, pēc katras uzvaras turnīrā,  cīnījās tālāk, lai uzvarētu.  Pirmo vietu izcīnīja Vanesa Eltermane (9.kl.) ar skolotāju  Ilzi Broku, 2. vietā Margarita Jolkina (9.kl.)ar skolotāju Normundu Ganiņu, savukārt dalīta 3./4. vieta Elvīrai Popovičai (9.kl.)  ar direktoru Zigmundu Ozolu un Elīzai Elzai Jēkabsonei (7.kl.) ar skolotāju Judīti Dreimani. Šīs sacensības aizraujošas padarīja arī pārējās komandas:  Kristofers Nordvigs (8.kl.) ar  šefpavāri Janu Saulīti, Deniss Sovers (5.kl.)  ar skolotāju Sintiju Mašlakovu,  Aleksandra Ovčiņņikova (9.kl.) ar skolotāju Kristu Apinīti, Aleksandra Solvita Popoviča (6.kl.) ar skolotāju Sanitu Ceriņu, Kristaps Jānis Bahmanis (7.kl.) ar skolotāju Jolantu Vanagu. Paldies skolotājam Normundam Ganiņam par turnīra organizēšanu, Sintijai Zūzanei (9.kl.) par fotogrāfa pienākumu veikšanu, kā arī skolas darbiniekiem un skolēniem par piedalīšanos  novusa turnīrā! Uz tikšanos nākošajās sacensībās!

  1. klases skolnieces Elvīra Popoviča, Margarita Jolkina

Novusa turnīrs

Ceturtdien, 8. oktobra pēcpusdienā  notika novusa turnīrs 5. – 9. klašu skolēniem. 7. vietu izcīnīja Kristaps Jānis Bahmanis (7.kl.) , 6. vietu – Aleksandra Solvita Popoviča (6.kl.) , 5. vietu ieguva Matīss Afanasjevs (6. kl.) ,  4. vietu –  Vanesa Eltermane (9.kl.) , 3 .vietu – Hedviga Mieze (9.kl.). Ļoti spraiga cīņa norisinājās starp finālistēm Margaritu Jolkinu un Elvīru Popoviču (abas no 9. klases).   Šoreiz 1. vietu izcīnīja Margarita , savukārt, Elvīrai 2. vieta.  Paldies skolotājam Normundam Ganiņam par novusa turnīra organizēšanu un skolēniem par piedalīšanos!

  1. klases skolniece Margarita Jolkina

Skolotāju diena

Katrs priekšmets ir vissvarīgākais!

Un to mēs visi respektējam.

Katra skolotāja –  vislabākā !

Un to mēs neviens nenoliedzam .

Jo jūs ar untumiem un smukumiem, ar jautrajiem jociņiem.

Ar smaidiņiem un nadziņiem, ar enerģijas lādiņiem .

Katrs skolēns vislabākais! Un katrs kontroldarbs – visvieglākais!

Kad es dusmojos, es izliekos, dziļi sirdī es priecājos!

Piektdien 3. oktobrī plkst. 11.00 mēs visi pulcējāmies skolas  Lielajā zālē, lai sveiktu mūsu mīļās skolotājas un skolotājus. Ar skaistiem vārdiem priecēja 9. klases skolnieces:  Margarita Jolkina , Elvīra Popoviča,  Hedviga Mieze, Samanta Oša, Sintija Zūzane , Aleksandra Ovčiņņikova. Nākošais sveiciens bija no  9.klases metalofonu ansambļa sveiciens ar  A. Šņitkes skaņdarbu “ Valsis”, ko papildināja skolotājas Sanitas Ceriņas dejotais valsis – bija pavasaris, uzziedēja ziedi, tad vasara – prieks! Visbeidzot pienāca rudens.  Ar dziesmu “ Paši skaistākie vārdi” skolotājus sveica 3.klases skolnieces : Melānija Sovere un Monta Ozoliņa.  Iepriecināja arī 1.- 4. klašu koris ar dziesmu “Dipu dapu lācis nāk.” un Kerijas Briškas metalofona spēle. Sekoja 6.-9. klašu deju kolektīva “Vīzija” sveiciens Skolotāju dienā  –  deja “TAKI TAKI” un 5. -6. klašu jautrais sveiciens – dziesma repa stilā – “Sveiciens Skolotāju dienā!”.  Skolotājus sveica arī  4.a un 4.b klases apvienotais ansamblis ar dziesmu “Zobiņdziesma”.  Nākamās sveica 7.klases meitenes Kristiāna Aļeksējeva un Kitija Gurtska ar dziesmu “Ronjas un Birka duets”. Tad sekoja pārsteigums skolotājiem –  5.-9. klašu zēnu mājturības stundās darinātie koka svečturīši. Pasākumu noslēdza  9.klases meitenes ar dziesmu “ Tikai nesaki nevienam”, aicinot skolotājus būt sirsnīgiem, jautriem un laimīgiem.

Paldies mūsu dārgajām skolotājām : Daigai Ducenai, Mārai Baginskai, Sanitai Ceriņai, Sintijai Mašlakovai un Ievai Taubei par sirsnīgo pasākumu!

Mīļie skolotāji ,daudz labu dienu gaidīt un sveikt, daudz labu darbu plānot un veikt, daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt ! Sirsnīgi sveicam skolotāju dienā!

 

9.klases skolnieces Margarita Jolkina un Elvīra Popoviča.

Ekskursija uz kino pilsētiņu Cinevillu

6.oktobrī 9.a,b klases skolēni, arī daži no 8.a klases brauca mācību ekskursijā uz kino pilsētiņu Cinevillu. Tur mūs sagaidīja gids , kurš pastāstīja , kā tapa šī kino pilētiņa un kuras 5 latviešu filmas šeit ir uzņemtas.Arī vācu , franču un korejiešu filmu producenti šeit ir filmējuši savas filmas.Otrajā stundā mūs sagaidīja filmēšanās specefektu ilūzijās.Skolēni iejutās aktieru lomās.Jāpiemin , ka tā bija īsta starppriekšmetu saiknes stunda, jo režisors runāja vairākās valodās. Trešajā stundā bija komandu spēle – iziet 3 minūtēs caur Nameja labirintam.Uzvarēja 4. komanda , kura balvā saņēma režisora dāvināto popkorna paku. Tālāk mūsu ceļš veda uz Ķemeru purva takām, izgājām 4 km trasi un uzkāpām skatu tornī.

Miķeļdiena pirmsskolā

Miķeļi ir robežlaiks dabā un cilvēka dzīves ritumā – viss izaudzis, raža novākta, līdz ar to darbi dārzā beigušies. Senāk tie bija rudens saulgrieži, kad diena un nakts vienādā garumā . Pēc kārtīgi nosvinētas Miķeļdienas nāk mierīgais veļu laiks.
Tagad Miķeļdienu svinam 29. septembrī. Ceturtdien, 1.oktobrī,  Sprīdīšu, Mārīšu, Bitīšu grupu bērni kopā atzīmēja rudens saulgriežu svētkus ar dziesmām, rotaļām, pētnieku uzdevumiem. Katra grupas telpa pārvērtās par izzinošo, par muzikālo, par garšojamo Miķeļu dienas  pieturu. Bērni ceļoja no vienas pieturas uz nākamo, un visur valdīja pozitīvas emocijas, pētot, izgaršojot un saklausot skaņās un mūzikā krāšņo rudeni. Paldies bērnu ģimenēm par  līdzdalību svētku tapšanā!

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

No 21.09. – 19.10. notiek pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi “Izglītojamo uzvedības traucējumi, to izpratne, korekcijas darbs, izmantojot neformālās izglītības metodes”.  Vidzemes reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi savstarpēji diskutējot, uzklausot un kopīgi darbojoties ar psiholoģi Z. Bisenieci, iepazīst veiksmīgākās metodes skolēnu uzvedības traucējumu mazināšanā. Metodiķes S.Gaiķe un S. Verpele aktīvi iesaista dalībniekus neformālo metožu izspēlē, kuras skolēnos veicina motivāciju mācīties, paaugstina pašvērtējumu, pilnveido sociālās prasmes, veido uzticamas attiecības starp skolēniem un skolotāju, ļauj skolēniem sajust savu nozīmīgumu. Dienas izskaņā angļu valodas skolotāja I.Aide ar citu izglītības iestāžu pedagogiem dalās pieredzē par interaktīvu metožu pielietošanu mācību procesā izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem. Paldies Vidzemes reģiona pedagogiem par lielo ieinteresētību!

Miķeļdienas pasākums

Miķeļam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus miežus audzināja.
Vakar, 28.septembrī 1.-4.klašu skolēni un skolotāji pulcējās skolas pagalmā, lai atzīmētu  Miķeļdienu. Pasākumu ievadīja skolotāja Jūlija Sildare – pastāstot par to, kas īsti ir Miķeļdiena un ko šajā dienā dara. Skolotājas Jūlijas aicināti, gan skolēni, gan skolotāji, devās uz lielo laukumu, lai kopā ar mūzikas skolotāju Māru Baginsku ietu dažādās jautrās rotaļās. Pēc aktīvās darbošanās visi devās veidot kopīgu mākslas darbu pie skolas karoga.Tur tapa krāsaini, tautiski raksti no āboliem, kastaņiem, zīlēm, sūnām un košiem ziediem. Paldies skolēniem un viņu vecākiem par sagādātajām rudens veltēm, lai kopā radītais mākslas darbs būtu īpaši košs un mūs visus iepriecinātu. Radošumam netraucēja pat lietus. Paldies skolotājiem un bērniem par lielo atsaucību un jauko kopā būšanu. Paldies arī fotogrāfei Elvīrai Popvičai.