Lielkoncerts VEF kultūras pilī “Nāc līdzās!”

2020.gada 20. septembrī “Nāc līdzās!”,festivāla bērniem ar īpašām vajadzībām Lielkoncertā VEF Kultūras pilī, Cēsu Bērzaines pamatskolas -attīstības centra 9.a klases metalofonu ansamblis(dalībnieces: Samanta Oša, Hedviga Mieze, Aleksandra Ovčiņņikova, Elvīra Popoviča, Margarita Jolkina;vadītāja Māra Baginska) jau 3. gadu pēc kārtas šinī festivālā ieguva laureāta titulu. Šogad viņas atskaņoja Alfrēda Šnitkes skaņdarbu “Valsis”.
Viss skolas kolektīvs priecājas par talantīgo meiteņu panākumiem un priekšnesuma augsto novērtējumu. Ļoti ceram piedalīties “Nāc līdzās!” Ziemassvētku koncertā , kurš šogad notiks Ventspilī.

Cepam ābolmaizītes!

22. septembrī Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupas „Sprīdīši” bērni, čakli darbojoties, mainot darbošanās veidus, apguva dzīvē noderīgas prasmes: mizošanu, griešanu, rīvēšanu, sviestmaižu smērēšanu. Rezultātā tapa garšīgas ābolmaizītes. Recepte bērniem zināma. Vecāki, saturieties! Lai labi garšo!

Olimpiskā diena

Arī šogad, 18. septembrī, skolā notika ikgadējā Olimpiskā diena. To organizēja un vadīja sporta skolotāji Normunds Ganiņš un Arnita Motte. Tiesneša lomu uzņēmās 9. klases meitenes – Elvīra Popoviča, Sintija Zūzane un Margarita Jolkina. Diena sākās ar aizrautīgu iesildīšanos, kuru izpildīja sk. Arnita kopā ar dejotāju ansambli, kura sastāvā darbojās Sergejs Fomičovs, Daniels Rosagorskis, Aleksandra Popoviča, Deniss Sovers, Lāsma Zemīte, Edgars Didžus, Alekss Barāns un Terēza Zagorska. Lai tiktu ievēroti drošības noteikumi,  Olimpiskā diena noritēja divās daļās. 5. – 9. klašu skolēniem un 1. – 4. klašu skolēniem.  Visiem bija sagatavotas interesantas spēles, uzdevumi un aktivitātes, kurās bērni piedalījās ar aizrautību. Paldies organizētājiem, atbalstītājiem un dalībniekiem!

Sporta pasākums 15.09.

15. septembrī skolas sporta laukumā norisinājās 3.- 4. klašu sporta spēles “Noķer mani”, kuras vadīja un organizēja skolotāji Arnita Motte un Normunds Ganiņš. Kā vienmēr uzvarēja draudzība, tomēr īpaši vēlamies sveikt 3.a klasi – par draudzību un saliedētību, 4.b klasi – par drosmi un neatlaidību, 4.a klasi – par sportisko azartu un cīņas sparu un 2.c,4.c un 6.c klases – par uzņēmību un neatlaidību. Tiesnešu lomu uzņēmās 9. klases skolnieces Elvīra Popoviča un Margarita Jolkina. Paldies arī līdzjutējiem – 1. – 4. klašu audzinātājām, skolotājām un skolēniem.

Dzejas diena “Dzejo kopā ar Raini un Aspaziju”

Kurš cauri skatās
Sietiņa acīm,
Redz visu pasauli
Dimantos mirdzam. /Rainis/
Dzejas dienas ir laiks starp vasaru un rudeni. Tas ir iedvesmas un pārsteigumu laiks. Šodien, 17. septembrī, skolas Lielajā zālē notika pasākums “Dzejo kopā ar Raini un Aspaziju”, kuru ievadīja pats Rainis (Roberts Kaminskis, 9. klase) un Aspazija (Elīza Elza Jēkabsone,7. klase). Dziesmu “Saule un Mēness” dziedāja Aleksanda Popoviča (6. klase), Alise Eltermane un Samanta Eltermane (5. klase), bet dziesmu izdejoja 5. klases skolēni Terēza Zagorska un Daniels Rosagorskis. 5.-7. klašu skolēniem bija iespēja mācīties rakstīt dzeju kopā ar Cēsu Centrālās Bibliotēkas bibliotekāri Intu Zaksi, kura pārsteidza ar interesantiem faktiem par Dzejas dienu vēsturi, Raiņa un Aspazijas dzīvi un iedvesmoja radīt savus dzejoļus.

Mēs esam #SPORTIŅĀ.

Sports nav no visa pārējā izglītošanās procesa atrauts mācību priekšmets. Arī veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā svarīgi attīstīt tādas vispārīgās jeb caurviju prasmes kā pašvadīta mācīšanās, kritiskā domāšana, problēmrisināšana un sadarbība.

Šodien, 18. septembrī,  Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības centra pirmsskolas grupu: „Bitītes”, „Mārītes”, „Sprīdīši”  bērni un pedagogi piedalījās olimpiskās dienas aktivitātēs:  Mēs esam  #SPORTIŅĀ.

Skolas pagalmā sporta skolotāja Inga Bogdanova , bērniem un pedagogiem, vadīja vingrošanu un iedvesmoja aktīvam, kopīgam izturības skrējienam.

14 000 soļi un diena ir izdevusies!

1.b un 2.b klase ar savu skolotāju Jūliju Sildari rudens pārgājienā.

Zinību diena

Šī gada 1. septembrī bija īpašs prieks atvērt skolas durvis. Pēc teju sešu mēnešu prombūtnes varējām visi atkal satikties klātienē. Šajā mācību gadā skolas gaitas sāka 8 pirmklasnieki un daudzi skolēni pievienojās arī citās klašu grupās. Sveicot skolas saimi, skolas direktors Z. Ozols vēlreiz atgādināja par COVID-19 ierobežojumiem un iepazīstināja ar pārmaiņām, kuras visiem būs jāievēro turpmākajā mācību gadā. 9.klases skolēni kā sveicienu jaunajā mācību gadā bija sagatavojuši muzikālo sveicienu “Mana dziesma”. Pārsteiguma priekšnesumu bija sagādājušas arī 9.klases meitenes, kas kopā ar skolotājām Sanitu Ceriņu, Inesi Aidi, Ievu Taubi, Guntu Salmiņu, Judīti Dreimani un Dainu Renci izpildīja interesantu un pārsteidzošu deju. Lai visiem šajā mācību gadā laime, veselība, izturība, spēks un prieks! Lai skolā visiem desmitnieks!

1. septembris “Pīlādzītī”!

  1. septembrī Pīlādžciemā ciemojās Rūķis ar saviem čaklajiem draugiem – Bitīti un Skudriņu. Visi bērni tika sagaidīti ar mīļumu. Kopā ir jautri! Lai veiksmīgs mācību gads mums visiem!