Izglītības programmas

Izglītības iestāde realizē šādās izglītības programmas:

 • pirmsskolas izglītības programma – (kods 01011111)
 • pirmsskolas izglītības programma – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām” (kods 01015411)
 • pirmsskolas izglītības programma – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem” (kods 01015111)
 • pirmsskolas izglītības programma – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” (kods 01015511)
 • pirmsskolas izglītības programma – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem” (kods 01015611)
 • pamatizglītības programma – (kods 21011111)
 • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” (kods 21015611)
 • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām” (kods 21015411)
 • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” (kods 21015511)
 • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (kods 21015811)
 • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem” (kods 21015911)

Izglītojamos var pieteikt Cēsu Bērzaines pamatskolā

pa tālruni - 26755664