Iepirkumi 2021

Identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Dokumenti Pretendents ar ko noslēgts līgums Līguma summa Lēmuma pieņemšanas datums
Nr. CBPAC/2021/1 Pārtikas produktu piegāde Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija ar 27.01.2021 grozījumiem

Pielikumi

2.daļa – SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 15339.85 (bez PVN).

3. daļa – SIA „Līgatnes Ābele”, reģ. nr. 49503002134 par līgumcenu EUR 4897.40 (bez PVN)

4.daļa – SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 5654.85 (bez PVN).

5.daļa – SIA “Laki Fruit”, reģ. nr. 40003669241 par līgumcenu EUR 2856.50 (bez PVN).

6.daļa – PKS “Straupe”, reģ. nr. 49503003835  par līgumcenu EUR 14680.45 (bez PVN).

7. daļa – SIA “Beātus”   reģ. nr. 49502002230 par līgumcenu EUR 5224.72 (bez PVN).

8.daļa – SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 1180.17 (bez PVN).

49833.94 23.02.2021.
Nr. CBPAC/2021/2 Gaļas produktu piegāde Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram Nolikums

Tehniskā specifikācija

Pielikumi

Nr. CBPAC/2021/3 Kāpņu telpu kosmētiskais remonts Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram Nolikums

Pielikums 1

Pielikums 2

Pārtraukts
Nr. CBPAC/2021/4 Kāpņu telpu kosmētiskais remonts Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram Nolikums

Pielikums 1

Pielikums 2