Iepirkumi 2021

Identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Dokumenti Pretendents ar ko noslēgts līgums Līguma summa Lēmuma pieņemšanas datums
Nr. CBPAC/2021/1 Pārtikas produktu piegāde Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija ar 27.01.2021 grozījumiem

Pielikumi

2.daļa – SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 15339.85 (bez PVN).

3. daļa – SIA „Līgatnes Ābele”, reģ. nr. 49503002134 par līgumcenu EUR 4897.40 (bez PVN)

4.daļa – SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 5654.85 (bez PVN).

5.daļa – SIA “Laki Fruit”, reģ. nr. 40003669241 par līgumcenu EUR 2856.50 (bez PVN).

6.daļa – PKS “Straupe”, reģ. nr. 49503003835  par līgumcenu EUR 14680.45 (bez PVN).

7. daļa – SIA “Beātus”   reģ. nr. 49502002230 par līgumcenu EUR 5224.72 (bez PVN).

8.daļa – SIA “Sanitex”, reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 1180.17 (bez PVN).

49833.94 23.02.2021.
Nr. CBPAC/2021/2 Gaļas produktu piegāde Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram Nolikums

Tehniskā specifikācija

Pielikumi

SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, reģ. nr. 42103022606 par līgumcenu EUR 13211.20 (bez PVN). 13211.20 06.05.2021
Nr. CBPAC/2021/3 Kāpņu telpu kosmētiskais remonts Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram Nolikums

Pielikums 1

Pielikums 2

Pārtraukts
Nr. CBPAC/2021/4 Kāpņu telpu kosmētiskais remonts Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram Nolikums

Pielikums 1

Pielikums 2

SIA “PROMUS” , reģ. nr. 44103115726 par līgumcenu EUR 16633.40 (bez PVN). 16633.40 24.05.2021
Nr. CBPAC/2021/5 Zēnu mājturības klases telpu kosmētiskie remontdarbi Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram Nolikums

Tehniskā specifikācija

SIA “PROMUS”, reģ. nr. 44103115726, par līgumcenu EUR 26 437,87 (bez PVN). 26 437,87 11.06.2021
Nr. 1/2021

Tirgus cenas aptauja “Kancelejas preču piegāde Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram 2021. gadā”

Darba uzdevums (nolikums)

Tehniskā specifikācija

SIA “Vidzemes papīrs”, reģ.nr. 44103007893, Rīgas iela 38, Valmiera, LV4201 par līgumcenu EUR 7808,05(bez PVN) 7808,05 13.07.2021
Nr. CBPAC/2021/6 Pārtikas produktu piegāde Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai –attīstības centram Nolikums

Tehniskā specifikācija

Pielikumi

3.daļa – SIA “Līgatnes Ābele”, reģ. nr. 49503002134 par līgumcenu EUR 6502,00 (bez PVN).

4.daļa – SIA “Valks”, reģ. nr. 40103146908 par līgumcenu EUR 6398,10 (bez PVN).

5.daļa – SIA “Valks”, reģ. nr. 40103146908 par līgumcenu EUR 4899,53 (bez PVN).

6.daļa – PKS “Straupe”, reģ. nr. 49503003835  par līgumcenu EUR 17179,26 (bez PVN).

7. daļa – SIA “Beātus”   reģ. nr. 49502002230 par līgumcenu EUR 5037,50 (bez PVN).

8.daļa – SIA “Valks”, reģ. nr. 40103146908 par līgumcenu EUR 4407,55 (bez PVN).

44423,94 21.02.2022