Videomateriāli

Metodiskais materiāls

“Mazā sirmā kumeliņā sēž uz sliekšņa pasaciņa!”

Mērķis : Veidot pirmsskolas vecuma bērniem interesi par daiļliteratūras žanru – pasaku

Mērķauditorija: Pirmsskolas vecuma bērni

Uzdevumi:

 1.  Veidot interesi par daiļliteratūras žanru – pasaku.
 2. Vecāku un bērnu savstarpējās komunikācijas veicināšana
 3. IT jēgpilna izmantošana

Pielietojums: Ierakstu izmantošana pirmsskolas izglītības iestādēs un ģimenē. Pēc pedagogu un vecāku ieskatiem.

Materiālu sagatavoja pirmsskolas skolotāja Liene Rubene

Stratēģijas un praktiskā pieredze kā atbalsts bērniem ar lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem 14.04.2020.

Mērķis

Nodrošināt veiksmīgu mācību metožu un paņēmienu pielietošanu valodu apguvē bērniem ar speciālajām vajadzībām

Uzdevumi

 • Noteikt skaņas un burta atrašanās vietu vārdā
 • Diferencēt patskaņus
 • Prognozēt tekstu pēc attēla
 • Attīstīt spēju koncentrēt uzmanību
 • Kustību un dziesmu pielietojums lasītprasmes un rakstītprasmes attīstīšana

Pielietojums

Metodes paredzētas individuālam darbam ar skolēnu logopēdijā, latviešu valodā un angļu valodā. Skaņu izrunas, lasītprasmes un rakstītprasmes attīstīšanai

Marte Meo pamatelementi - komunikācija, kas veicina attīstību.

Mērķis

Nodrošināt pozitīvu pedagoģiskā procesa vadīšanu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Uzdevumi

 • Veicināt, lai izglītojamais būtu ar labām izjūtām un mierīgs.
 • Redzēt izglītojamā uzmanības fokusu.
 • Palīdzēt izglītojamam apzināties sevi, justies droši, būt paredzamam.
 • Attīstīt izglītojamā pašcieņu, dot iespēju sajust savu nozīmīgumu.

Pielietojums

Filmas noskatīšanās pedagogam dod iespēju saskatīt Marte Meo pamatelementu izmantošanu mācību procesa pozitīvā vadīšanā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.