Videomateriāli

Stratēģijas un praktiskā pieredze kā atbalsts bērniem ar lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem

Marte Meo pamatelementi - komunikācija, kas veicina attīstību.

Mērķis

Nodrošināt pozitīvu pedagoģiskā procesa vadīšanu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Uzdevumi

  • Veicināt, lai izglītojamais būtu ar labām izjūtām un mierīgs.
  • Redzēt izglītojamā uzmanības fokusu.
  • Palīdzēt izglītojamam apzināties sevi, justies droši, būt paredzamam.
  • Attīstīt izglītojamā pašcieņu, dot iespēju sajust savu nozīmīgumu.

Pielietojums

Filmas noskatīšanās pedagogam dod iespēju saskatīt Marte Meo pamatelementu izmantošanu mācību procesa pozitīvā vadīšanā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.