Iepirkumi 2023

Identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Dokumenti Pretendents ar ko noslēgts līgums Līguma summa Lēmuma pieņemšanas datums
Nr. CBPAC/2023/1 “Pārtikas produktu piegāde Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai –
attīstības centram”
Nolikums

Tehniskā specifikācija

1. Daļa – PKS “Straupe”, reģ. nr. 49503003835 par līgumcenu EUR 13629.92 (bez PVN).

2. Daļa – SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, reģ.Nr.42103022606 par līgumcenu EUR 25260.5  (bez PVN).

3. Daļa – SIA “Beātus”, reģ. nr. 49502002230 par līgumcenu EUR 1165.66 (bez PVN).

4. Daļa – SIA “Laki Fruit”, reģ. nr. 40003669241 par līgumcenu EUR 5696.5 (bez PVN)

5. Daļa – SIA “Līgatnes ābele”, reģ. nr. 49503002134 par līgumcenu EUR 6349.3 (bez PVN)

6. Daļa – SIA “Laki Fruit”, reģ. nr. 40003669241 par līgumcenu EUR 26662.78  (bez PVN)

7. Daļa – SIA “Laki Fruit”, reģ. nr. 40003669241 par līgumcenu EUR 2034.00 (bez PVN)

8. Daļa – SIA “Valks”, reģ. nr. 40103146908 par līgumcenu EUR 4820.00 (bez PVN)

85618.66 06.03.2023