Kontakti

Kontaktinformācija

Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs

Juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Faktiskā adrese: Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads,           LV-4101

Tālrunis: +371 641 25 638
Tālrunis: +371 641 25 233
E-pasts: berzaines.skola@cesunovads.edu.lv

Rekvizīti

Reģistrācijas Nr. 90000031048
Konts: LV51UNLA 0004013130835
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X

Vadība

Skolas direktors
Zigmunds Ozols, tālrunis: +371 641 25 233
Pieņemšanas laiki pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 64125233

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbā)
Laura Kalniņa , tālrunis: +371 26755664

Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā)
Aija Zariņa, tālrunis: +371 26375174

Direktora vietniece izglītības jomā (metodiskajā darbā)
Sarmīte Gaiķe, tālrunis: +371 283 47 900

Direktora vietniece izglītības jomā (pirmsskolas jautājumos)
Anžella Pāže, tālrunis: +371 641 23 564

Pirmsskolas izglītības metodiķe
Margita Urbanoviča, tālrunis +371 26771875

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Lauris Lauciņš, tālrunis: +371 22497847

Izglītības psiholoģe
Saiva Ezera, tālrunis: +371 26616846

Atrašanās vieta kartē