Kontakti

Kontaktinformācija

Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs
Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: +371 641 25 638
Tālrunis: +371 641 25 233
Fakss: +371 641 25 638
E-pasts: ci_ac@cesis.edu.lv

Rekvizīti

Reģistrācijas Nr.90000083637
Konts LV21 UNLA 0004 0141 3066 9
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X

Ziedojumu konts:
LV58 UNLA 0004 0141 3039 1

Budžeta konts:
LV21UNLA 0004 0141 3066 9

Vadība

Skolas direktors
Zigmunds Ozols, tālrunis: +371 641 25 233

Direktora vietniece izglītības jomā
Vineta Bērziņa, tālrunis: +371 641 25 041

Direktora vietniece izglītības jomā
Daiga Ducena, tālrunis: +371 641 61 845

Direktora vietniece izglītības jomā (metodiskajā darbā)
Sarmīte Gaiķe, tālrunis: +371 283 47 900

Direktora vietniece izglītības jomā (pirmsskolas jautājumos)
Anžella Pāže, tālrunis: +371 641 23 564

Izglītības metodiķe
Sarmīte Verpele, tālrunis: +371 284 47 281

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā
Valdis Krakops, tālrunis: +371 641 61 844

Atrašanās vieta kartē