Iekļaujošā izglītība

Iekļaujošā izglītība ir izglītības veids, kurā tiek nodrošinātas vienādas izglītības iespējas  visiem neatkarīgi no sociālā, ekonomiskā stāvokļa, dzimuma, rases, tautības, reliģijas, politiskās pārliecības, dzīvesvietas vai veselības stāvokļa. Tas ir princips, kas atbalsta un atzinīgi vērtē visu izglītojamo dažādību.

Par iekļaušanu noteikti varam teikt, ka tā skar ikvienu un ir atkarīga no visiem. Ikviens no mums var būt iekļaujošas, daudzveidīgas, pieejamas pasaules veidotājs, kurā var atrasties cienīga vieta ikvienam.

Tāpēc Erasmus+ projekta “IncED” ietvaros, sadarbojoties partneriem no Igaunijas, Spānijas, Portugāles un Latvijas esam izstrādājuši divas motivējošas, izglītojošas, praktiskas un noderīgas grāmatas.