Audzinātāji

Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra audzinātāji

1.a klase

Klases audzinātāja: Jolanta Vanaga
Internāta audzinātāja: Aiga Gelbrote

1.b klase

Klases audzinātāja: Līga Ķilberte
Internāta audzinātāja: Aiga Gelbrote

1.c klase

Klases audzinātāja: Ineta Tobiase
Internāta audzinātāja: Ineta Tobiase

2.a klase

Klases audzinātāja: Inese Kraukle
Internāta audzinātāja: Inese Kraukle, Līga Ķilberte

2.b klase

Klases audzinātāja: Līga Ķilberte
Internāta audzinātāja: Inese Kraukle, Līga Ķilberte

3.a klase

Klases audzinātāja: Gunta Graudiņa
Internāta audzinātāja: Dagnija Smukule

3.b klase

Klases audzinātāja: Ieva Taube
Internāta audzinātāja: Dagnija Smukule

4.a klase

Klases audzinātāja: Iveta Kallīte
Internāta audzinātāja: Sarmīte Kalvīte

4.b klase

Klases audzinātāja: Jūlija Sildare
Internāta audzinātāja: Sarmīte Kalvīte

5.a klase

Klases audzinātāja: Inese Zībere
Internāta audzinātāja: Inese Zībere, Sanita Ceriņa

5.b klase

Klases audzinātāja: Ingrīda Krauja
Internāta audzinātāja: Inese Zībere, Sanita Ceriņa

5.c klase

Klases audzinātāja: Ineta Tobiase
Internāta audzinātāja: Ineta Tobiase

6.a klase

Klases audzinātāja: Irita Dvinska
Internāta audzinātāja: Judīte Dreimane

6.b klase

Klases audzinātāja: Ingrīda Krauja
Internāta audzinātāja: Judīte Dreimane

7.a klase

Klases audzinātāja: Ieva Pole
Internāta audzinātāja: Gunta Salmiņa

8.a un b klase

Klases audzinātāja: Inese Aide
Internāta audzinātāja: Inna Andrejeva

9.a un b klase

Klases audzinātāja: Inese Kalniņa
Internāta audzinātāja: Sigita Kažoka