Klašu audzinātāji

Cēsu Bērzaines pamatskolas audzinātāji

1.a klase

Klases audzinātāja: Līga Ķilberte

2.a klase

Klases audzinātāja: Inese Kraukle

3.a klase

Klases audzinātāja: Sabīne Krustiņa

3.b klase

Klases audzinātāja: Iveta Potašova

3.c klase

Klases audzinātāja: Ineta Tobiase

4.a klase

Klases audzinātāja: Iveta Kallīte

4.b klase

Klases audzinātāja: Iveta Potašova

5.a klase

Klases audzinātāja: Solvita Alksne

5.b klase

Klases audzinātāja: Arnita Mote

5.c klase

Klases audzinātāja: Ineta Tobiase

6.a klase

Klases audzinātāja: Gunta Salmiņa

6.b klase

Klases audzinātāja: Arnita Mote

7.a klase

Klases audzinātāja: Inese Aide

7.b klase

Klases audzinātāja: Edīte Leimane

7.c klase

Klases audzinātāja: Ineta Tobiase

8.a klase

Klases audzinātāja: Sigita Kažoka

8.b klase

Klases audzinātāja: Gunita Morozova

9.a klase

Klases audzinātāja: Sanita Ceriņa

9.b klase

Klases audzinātājs: Māris Bogdanovs

9.c klase

Klases audzinātāja: Ineta Tobiase