Klašu audzinātāji

Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra audzinātāji

1.a klase

Klases audzinātāja: Gunta Graudiņa

1.b klase

Klases audzinātāja: Jūlija Sildare

1.c klase

Klases audzinātāja: Ineta Tobiase

2.a klase

Klases audzinātāja: Iveta Kallīte

2.b klase

Klases audzinātāja: Jūlija Sildare

3.a klase

Klases audzinātāja: Jolanta Vanaga

3.b klase

Klases audzinātāja: Jūlija Sildare

3.c klase

Klases audzinātāja: Ineta Tobiase

4.a klase

Klases audzinātāja: Inese Judko

4.b klase

Klases audzinātāja: Līga Ķilberte

5.a klase

Klases audzinātāja: Inese Aide

5.b klase

Klases audzinātāja: Ieva Taube

5.c klase

Klases audzinātāja: Ieva Taube

6.a klase

Klases audzinātāja: Sigita Kažoka

6.b klase

Klases audzinātāja: Daina Rence

7.a klase

Klases audzinātāja: Sanita Ceriņa

7.b klase

Klases audzinātāja: Ingrīda Krauja

7.c klase

Klases audzinātāja: Ineta Tobiase

8.a klase

Klases audzinātāja: Judīte Dreimane

8.b klase

Klases audzinātāja: Sandra Upmale

9.a klase

Klases audzinātāja: Gunta Salmiņa