Klašu audzinātāji

Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra audzinātāji

1.a klase

Klases audzinātāja: Inese Kraukle

1.b klase

Klases audzinātāja: Līga Ķilberte

2.a klase

Klases audzinātāja: Sabīne Krustiņa

2.b klase

Klases audzinātāja: Līga Ķilberte

2.c klase

Klases audzinātāja: Ineta Tobiase

3.a klase

Klases audzinātāja: Iveta Kallīte

3.b klase

Klases audzinātāja: Sarmīte Kalvīte

4.a klase

Klases audzinātāja: Jolanta Vanaga

4.b klase

Klases audzinātāja: Sarmīte Kalvīte

4.c klase

Klases audzinātāja: Ineta Tobiase

5.a klase

Klases audzinātāja: Gunta Salmiņa

5.b klase

Klases audzinātāja: Arnita Mote

6.a klase

Klases audzinātāja: Inese Aide

6.b klase

Klases audzinātāja: Ieva Taube

6.c klase

Klases audzinātāja: Ieva Taube

7.a klase

Klases audzinātāja: Sigita Kažoka

7.b klase

Klases audzinātāja: Daina Rence

8.a klase

Klases audzinātāja: Sanita Ceriņa

8.b klase

Klases audzinātāja: Ingrīda Krauja

8.c klase

Klases audzinātāja: Ineta Tobiase

9.a klase

Klases audzinātāja: Judīte Dreimane

9.b klase

Klases audzinātāja: Sandra Upmale