Iepirkumi 2020

Identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Dokumenti Pretendents ar ko noslēgts līgums Līguma summa Lēmuma pieņemšanas datums
Nr. CBPAC/2020/1 Pārtikas produktu piegāde Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram Tehniskā specifikācija 1.daļa – SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, reģ. nr. 42103022606 par līgumcenu EUR 19575.60 (bez PVN).

2.daļa – SIA “Futurus Food”, reģ. nr. 40003348586 par līgumcenu EUR 16711.10 (bez PVN).

3. daļa – SIA „Līgatnes Ābele”, reģ. nr. 49503002134 par līgumcenu EUR 4271.50 (bez PVN)

4.daļa – SIA “Kabuleti Fruit” reģ. nr. 40003959814 par līgumcenu EUR 5927.17 (bez PVN).

5.daļa – SIA “Kabuleti Fruit” reģ. nr. 40003959814 par līgumcenu EUR 2920.00 (bez PVN).

6.daļa – PKS “Straupe”, reģ. nr. 49503003835  par līgumcenu EUR 16855.50 (bez PVN).

7.daļa – SIA “Fazer”, reģ. nr. 40003519875 par līgumcenu EUR 3625.45 (bez PVN).

69886.32 27.02.2020.
Nr. 2/2020 Kancelejas iepirkuma tirgus cenas aptauja Tehniskā specifikācija SIA “Vidzemes papīrs”, reģ.nr. 44103007893, Rīgas iela 38, Valmiera, LV4201 par līgumcenu EUR 8012.40(bez PVN) 8012.40 29.05.2020
Nr. 3/2020 Par degvielas iegādi Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram tirgus cenas aptauja   AS “Virši-A”,  reģ. nr.  40003242737, Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV5101, Latvija, par līgumcenu EUR 3732.40  (bez PVN) 3732.40  14.07.2020
Nr. 4/2020 Skolas šķūņa (palīgēkas) demontāža un teritorijas sakopšana Demontāžas projekts

Tehniskās apsekošanas  atzinums

SIA „MKR Būve”,  reģ. nr.  44103135239, Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV5101, Latvija, par līgumcenu EUR 1200.00 (bez PVN) 1200.00 14.08.2020
Nr. 5/2020 Saimniecības būves – mūra ēkas jumta nomaiņa Tehniskā specifikācija SIA „LIEPAS NAMS”  reģ. nr.  44103044870, Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV5101, Latvija, par līgumcenu EUR 5590.88 (bez PVN) 5590.88 19.10.2020
SIA „LIEPAS NAMS”  reģ. nr.  44103044870, Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV5101, Latvija, par līgumcenu EUR 2145.88 (bez PVN) 2145.88 06.11.2020