Iepirkumi 2022

Identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Dokumenti Pretendents ar ko noslēgts līgums Līguma summa Lēmuma pieņemšanas datums
Nr. CBPAC/2022/1 “Pārtikas produktu piegāde Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai –
attīstības centram”
Nolikums

Tehniskā specifikācija

Pielikumi