Iepirkumi 2022

Identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Dokumenti Pretendents ar ko noslēgts līgums Līguma summa Lēmuma pieņemšanas datums
Nr. CBPAC/2022/1 “Pārtikas produktu piegāde Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērzaines pamatskolai –
attīstības centram”
Nolikums

Tehniskā specifikācija

Pielikumi

1.daļa – SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, reģ. nr. 42103022606 par līgumcenu EUR 19833,40 (bez PVN).

2.daļa – SIA “Laki Fruit”, reģ. nr. 40003669241 par līgumcenu EUR 24484,05 (bez PVN).

44317,45 14.06.2022