Pirmsskolas grupas

Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra pirmsskolas grupas

"Bitītes"

Pirmsskolas skolotājas: Iveta Žurevska, Līga Jānelsiņa
Skolotāja palīgs: Astrīda Rimša

"Mārītes"

Pirmsskolas skolotājas: Elīna Sprance, Diāna Pastare
Skolotāja palīgs: Laura Jadzeviča

"Sprīdīši"

Pirmsskolas skolotājas: Inese Briede, Antra Ontužāne
Skolotāja palīgs: Irēna Linde

Skolotājas

Mūzika: Judīte Vāvere
Sports: Inga Bogdanova

Atbalsta personāls

Logopēde: Inita Andersone

Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra pirmsskolas grupas “Pīlādzītis”

1.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Liene Rubene, Mārīte Avotiņa
Skolotāja palīgs: Dace Sloka

2.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Ilze Jume, Violeta Karele
Skolotāja palīgs: Daina Eizengrauda, Ligita Rusmane

3.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Gunta Dunkure, Sarmīte Treija
Skolotāja palīgs: Tatjana Stūre

4.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Gunita Sokolova, Liene Pērkone
Skolotāja palīgs: Albīna Strazdiņa

5.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Mairita Liepiņa, Ieva Mennika
Skolotāja palīgs: Baiba Ozola, Gita Kurcalte

6.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Ieva Mežciema, Signe Bērziņa
Skolotāja palīgs: Dace Kulša

7.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Anita Aļeksejeva, Vineta Rommele
Skolotāja palīgs: Irīna Paeglīte

Skolotājas

Mūzika: Dace Krūze
Sports: Inese Rudzīte

Atbalsta personāls

Logopēdes:
Nellija Niklase, Dace Vītiņa, Elīna Andersone, Ilze Zaķe

Speciālie pedagogi/Tiflopedagogi:
Ingrīda Jermacāne, Irita Zariņa

Kontaktinformācija

Briežu iela 7 , Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālruņa numurs: 64123564; 22041883