Pirmsskolas grupas

Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra pirmsskolas grupas

"Bitītes"

Pirmsskolas skolotājas: Iveta Žurevska, Elīna Sprance
Skolotāja palīgs: Astrīda Rimša

"Mārītes"

Pirmsskolas skolotājas: Ginta Zukure, Kristīne Plaude
Skolotāja palīgs: Laura Jadzeviča

"Sprīdīši"

Pirmsskolas skolotājas: Inese Briede, Antra Ontužāne
Skolotāja palīgs: Irēna Linde

Skolotājas

Mūzika: Judīte Vāvere
Sports: Inga Bogdanova

Atbalsta personāls

Logopēde: Inita Andersone

Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra pirmsskolas grupas “Pīlādzītis”

1.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Liene Rubene, Mārīte Avotiņa
Skolotāja palīgs: Dace Sloka

2.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Mārīte Mača, Līga Jānelsiņa
Skolotāja palīgs: Zane Balode, Ligita Rusmane, Laine Birkerte – Mihailova

3.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Gunta Dunkure, Sarmīte Treija
Skolotāja palīgs: Tatjana Stūre, Dina Grāvīte

4.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Gunita Sokolova, Evija Vietniece
Skolotāja palīgs: Albīna Strazdiņa

5.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Mairita Liepiņa, Ieva Mennika
Skolotāja palīgs: Baiba Ozola

6.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Ieva Mežciema, Ilze Jume
Skolotāja palīgs: Dace Kulša, Vija Raķele

7.grupa

Pirmsskolas skolotājas: Anita Aļeksejeva, Vineta Rommele
Skolotāja palīgs: Irīna Paeglīte, Aelita Brodele

Skolotājas

Mūzika: Dace Krūze
Sports: Inese Rudzīte

Atbalsta personāls

Logopēdes:
Nellija Niklase, Dace Vītiņa, Elīna Andersone, Ilze Zaķe

Speciālie pedagogi/Tiflopedagogi:
Ingrīda Jermacāne, Irita Zariņa

Kontaktinformācija

Briežu iela 7 , Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tālruņa numurs: 64123564; 22041883