Aktuālākais otrajā mācību darba nedēļā

Informācija par attālināto mācību procesu

Attālinātās mācības

Sociālā distancēšanās

Iekļaujošā izglītība vispārizglītojošās skolās

Ņemot vērā epidemoloģiskās situācijas attīstību valstī  un  veiktajiem pasākumiem saistībā ar COVID – 19 izraisīto uzliesmojumu pasaulē konference “Iekļaujošā izglītība vispārizglītojošās skolās”17.03.2020. tiek atcelta.

Konferenci organizēsim 20.10.2020. ( informācija sekos)

Integratīvās mākslas festivāls “ Nāc līdzās!” 2020. Siguldā

Integratīvās mākslas festivāls “ Nāc līdzās!” 2020. Siguldā

Šogad festivāla tēma – “Lelles”. Mūsu moto bija: “Sirds man bēdas jūt, sirds var jautra būt- ne jau nedzīva lelle…”.  Šie vārdi atspoguļoja mūsu izvēlētajā skaņdarbā atklāto plašo  un mainīgo emociju spektru- no klusām skumjām līdz lielam saviļņojumam.

Un tā 5.martā mūsu skolas 8.a klases skolnieces- metalofonu ansambļa dalībnieces:  Hedviga Mieze, Aleksandra Ovčiņņikova, Samanta Oša, Elvīra Popoviča, Margarita  Jolkina un Agnese Lauva ar skolotājām Daigu Ducenu un Māru Baginsku devās uz Siguldas Kultūras centru, lai piedalītos reģionālajā integratīvās mākslas festivālā “Nāc līdzās!”

Šinī festivālā  piedalās bērni, jaunieši, kā arī pieaugušie ar īpašām vajadzībām (cilvēki ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērni-bāreņi) ar dziesmām, dejām, dzejoļiem, teatrāliem uzvedumiem u.c. skatuves mākslas žanru priekšnesumiem.

Mēs festivālā piedalījāmies ar Alfrēda Šnitkes  skaņdarbu “Valsis”.

Festivāla laikā baudījām skaistos, interesantos, radošos un krāšņos citu dalībnieku priekšnesumus, priecājāmies, arī uztraucāmies.

Liels paldies mūsu skolas labajam un atsaucīgajam “gariņam” Daigai Ducenai  par pareizo tērpu ieraudzīšanu, sagādāšanu, meiteņu skatuviskā tēla pareizu izveidi un māsiņai – Mārītei Tirnei   par tērpu uzlabošanu un, ja nepieciešams- pārveidošanu un sašūšanu, jo kā jau katrā pasākumā, tiek vērtēts ne tikai saturiskais, muzikālais sniegums, bet arī grupas vai ansambļa vizuālais tēls.

Te nu ir sadarbības rezultāts- mūsu meiteņu priekšnesums ir izvirzīts  festivāla noslēguma Lielkoncertam Rīgā 15.aprīlī VEF Kultūras pilī.

Ir gandarījums par mūsu   Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības centra skolēnu panākumiem!

“Teātris mūzikā -2020”/jeb popiela/

4.martā  Gulbenes novada  Sveķu pamatskolā notika speciālās izglītības iestāžu konkurss  “Teātris mūzikā -2020”/jeb popiela/, kurā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi.

Konkursa mērķi bija: sekmēt audzēkņu radošo ideju attīstību un pilnveidošanu, attīstīt un pilnveidot jauniešu ritma izjūtu un skatuves kultūru, veidot uz kopīgām interesēm balstītu speciālo skolu audzēkņu un pedagogu sadraudzību.

Pasākumā piedalījās Sveķu pamatskolas audzēkņi, speciālo skolu un speciālās izglītības klašu skolēni.

Konkursā bija brīvas izvēles priekšnesums. To varēja veidot gan kā Popielas variantu – precīzi izpildot konkrēto dziesmu vai kā improvizāciju par šo dziesmu savā aranžējumā.

Priekšnesumus vērtēja neatkarīga žūrija. Galvenie vērtēšanas kritēriji: priekšnesuma koptēls- kompozīcija, priekšnesuma atbilstība konkrētajai dziesmai, radošums, vizuālais koptēls, kustības, iejušanās tēlā, ar kādu attieksmi un atdevi tiek izpildīts priekšnesums.

Festivālā piedalījās Smiltenes. Valmieras Rēzeknes, Rudzātu, Limbažu, Sveķu un Cēsu skolas  audzēkņi. Visām skolām bija ļoti interesanti priekšnesumi. Žūrijai nebija viegli. Visi dalībnieki bija cītīgi gatavojušies un  saņēma balvas par piedalīšanos. Bet tomēr tika atzīmētas pirmās 4 vietas, kā visveiksmīgāk izveidojušās savu muzikāli-teatrālo versiju

No mūsu skolas konkursā piedalījās 2 priekšnesumi: Musiqq “Biļete tikai uz priekšu” kurā dalībnieces: mūsu skolas skolnieces Arita Mieze, Hedviga Mieze, Laine Liepiņa un Laine  Alksnīte ar pašu  meiteņu izveidoto dejas versiju, un Raimonda Paula dziesma Daigas Petkevičas un Normunda  Jakušonoka izpildījumā “Lauku gurķis Rīgas tirgū”.Dalībnieces – 8.a kl, skolnieces:  Hedviga Mieze, Aleksandra Ovčiņņikova, Samanta Oša, Elvīra Popoviča, Margarita  Jolkina  ar mūsu izveidoto teatrālo versiju. Šim priekšnesumam rekvizītus un papildmēģinājumu laikus palīdzēja sarūpēt arī  mūsu skolas kolēģi. Paldies viņiem par to!  Lielu žūrijas atzinību ieguva mūsu skolas meiteņu izveidotā deja dziesmai “’Biļete tikai uz priekšu”’.

Festivāls  bija ļoti labi organizēts. Bija padomāts, lai visi festivāla dalībnieki un viesi justos labi. Valdīja sirsnības un pozitīvu emociju pilna gaisotne. Publika atbalstīja visus dalībniekus. Milzīgas ovācijas izraisīja festivāla viesis un žūrijas loceklis- mūziķis Ralfs Rubenis no grupas Tranzīts, veltot festivāla dalībniekiem savas dziesmas. Pasākuma noslēgumā bija diskotēka.

Mūsu ieguvums bija jauna pieredze, sirdi plosošas  pozitīvas emocijas un  jauni draugi, no kuriem  bija grūti šķirties.

Liels paldies visiem mūsu atbalstītājiem!

Vecāku kopsapulce

Ciemošanās Cēsu pansionātā

Sadarbības  stunda- pasākums Cēsu Bērzaines pamatskolā  un Cēsu pansionātā.

Ar domu –  motivēt skolēnus, likt viņiem sajusties vajadzīgiem, saprast, kāpēc viņi dara to, ko dara, kāpēc mācās, ko viņi tālāk ar to darīs, ko ir iemācījušies; mācīties sadarboties un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes dažādās dzīves situācijās arī ārpus skolas; veidot atbildības un līdzatbildības sajūtu, kura viņiem būs vajadzīga visu turpmāko dzīvi; mācīties atbalstīt vienam otru; prasme sevi prezentēt; popularizēt skolas tēlu sabiedrībā.

Vairāku  mūsu skolas skolotāju: Ivetas kallītes(4.akl.),  Ineses  Kraukles (2.a kl.), un mūzikas sk. Māras Baginskas veiksmīgas sadarbības rezultātā tapa stundu gara koncerta programma, ar kuru viesojāmies Cēsu pilsētas pansionātā Cīrulīšos. Programmai jau sākumā devām nosaukumu- “’Nes prieku!”

Ko tas nozīmē- nest prieku? Kurp mēs dosimies? Ko mēs tur darīsim? Kam tas vajadzīgs? Kāpēc ? Kas ir tie cilvēki, kurus apciemosim”? Kāda ir viņu sāpe? Cik dažādi var būt cilvēku likteņi? Kādas ir dzīves vērtības? Vai cilvēks no dzīves var tikai bezgalīgi ņemt un prasīt? Ko, mēs,  kā skolēni, vērtīgu varam dot sabiedrībai?

Tādi ir jautājumi , uz kuriem gan pirms pasākuma, gan pēc tam, skolotājas rosināja bērnus meklēt atbildes. Gatavojoties un sadarbojoties tika veikti uzdevumi gan individuāli, gan grupiņās, gan arī visiem kopīgi.

Pirms koncerta pansionāta kultūras pasākumu organizatore Astrīda Kamša mums nedaudz pastāstīja par pansionāta iedzīvotāju ikdienu un to, kā viņi  pavada savu brīvo laiku.

Tad sākās koncerts. Koncerta dalībnieki bija:  4.a kl. skolēni: Alise Eltermane, Samanta Eltermane, Sergejs Fomičovs, Juris Logins, Deniss  Sovers, Ēvalds Šņoriņš, Daniels Jānis Tuze, Ralfs Uldriķis, Terēza Zagorska, Lāsma Zemīte; 4.b kl. Vanesa Muceniece; 3.a kl. Alekss Barāns; 2.a kl. Monta Ozoliņa, Ulvis Ulpe.

4.a klases skolēni ar skolotāju  Ivetu Kallīti bija sagatavojuši brīnišķīgu apsveikumu (kurš pansionāta iedzīvotājiem tika  pasniegts  pasākuma sākumā) , dzejoļus un tautas dziesmas.  Šīs klases audzinātāja  Sarmīte Kalvīte parūpējās, lai visi viņas audzēkņi būtu saģērbušies svētku tērpos un izskatītos glīti. Par savu skolēnu tērpiem  bija parūpējušās arī citu pasākuma dalībnieku skolotājas un audzinātājas.

Mūzikas skolotājas Māras Baginskas vadībā tika gatavotas dziesmas un instrumentālie skaņdarbi, vingrinātas balsis……salikta kopā programma. Starp dziesmām bija  pansionāta iedzīvotājiem pazīstamas dziesmas- “Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros”, “Trīs vīri”, “Puiši, puiši, kas tie puiši”, “Pie Dieviņa gari galdi”, kā arī jaunākas dziesmas- “Iedomājies kā tas būtu”, “Pieklauvē”, “Es izjāju prūšu zemi”,” Apkal manu kumeliņu” (kurā skolēniem bija arī jāspēlē instrumenti).

Instrumentālos skaņdarbus spēlēja 4.a klases metalofonu ansamblis- Lāsma Zemīte, Juris   Logins  , Deniss  Sovers, Terēza   Zagorska (“Neprātīgs vēlējums”). Dziesmu “Veltījums”  uz metalofona spēlēja 4.b klases skolniece Vanesa  Muceniece.

2.a klases skolnieks Ulvis Ulpe  ar savu skolotāju Inesi Kraukli bija sagatavojuši  dzejoli. 2.a klases skolniece Monta Ozoliņa un 3.a klases skolnieks Alekss Barāns duetā dziedāja dziesmas “Dzied circenītis aizkrāsnē” un “’Smilšu rausis”.

Daudzās dziesmās   mūsu skolēnu balsīm pievienojās  balsis no pilnās klausītāju zāles, kas kuplināja skanējumu.

Noslēgumā arī kopīgi tika dziedāta latviešu tautas dziesma “Kur tu teci, gailīti, mans?”, teikti abpusēji  pateicības vārdi un laba vēlējumi .Skolotāja Daiga Ducena bija palīdzējusi no skolas sarūpēt saldo dāvaniņu pansionāta iedzīvotājiem un pēc tam arī koncerta dalībniekiem.

Liels atbalsts šinī pasākumā mums bija skolas sociālais pedagogs Gunta Ozoliņa, gan “turot īkšķi” par izdošanos, gan klausoties, vērtējot un visādos  veidos palīdzot -arī mierīgi nokļūt atpakaļ uz skolu, jo atpakaļ ceļu uz skolu autobusa aizņemtības dēļ mērojām kājām. Paldies visiem kolēģiem, kuri palīdzēja pasākuma sagatavošanā un norisē!