Ar darbīgu nedēļas sākumu un patiesām emocijām, pirmsskolas grupu bērni sagaidīja Latvijas dzimšanas dienu. Grupiņās tapa kūka no vecāku sarūpētajiem produktiem. Sadarbībā ar vecākiem veidojām bilžu kolāžu “Mēs esam Latvija”, kuru izmantojām kā svètku noformējumu. “Sprīdīši” vēlēja labus vārdus ne tikai mums, bet arī Latvijai:
“Zvaigznes debesīs, lai laistās,
Un lai brīžiem pērkons rūc.
Lai ir mūsu pļavas skaistas,
Un lai ziedos bites dūc”.
/P. Brūveris/
Paldies vecākiem par sadarbību un mūzikas skolotājai par skanīgo svètku koncertu. Lai ģimeniski svētki!

1.a,b. klases un 2.b klases ekskursija uz Daibi

  1. novembrī 1.a un 1. un 2.b klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmuma “ZAAO” atkritumu poligonu “Daibe”, lai uzzinātu, kur nonāk mūsu atkritumi, kā šķirot atkritumus, lai tos pārstrādātu, nevis apglabātu poligonā.

Kad ieradāmies, mūs dabas un tehnoloģiju parkā “Urda” sagaidīja nodarbības vadītāja Arita. Uzvilkām atstarojošas vestes drošībai un devāmies uz autobusu, lai apskatītu atkritumu apglabāšanas poligonu. Teritorijā ir liels 20 metrus augsts kalns, kurā ik dienas iebrauc 14 kravas mašīnas. Katrā vairāk nekā 9 tonnas atkritumu. Neskatoties uz lielo atkritumu apjomu, visi notekūdeņi no kalna tiek savākti un attīrīti, savukārt, no atkritumiem savāktā gāze tiek izmantota, lai darbinātu dažādas iekārtas atkritumu šķirošanas telpās. Uzņēmumā strādā ap 20 cilvēku, kas šķiro atvestos atkritumus. Šis darbs ir ļoti nozīmīgs, lai pārstrādājamie materiāli tiktu pārstrādāti, bet kalnā tiktu noglabāti tikai nepārstrādājamie. Mums pieejamie resursi, ko izmanto jaunu materiālu izgatavošanai ir jātaupa, tādēļ daudz izdevīgāk ir materiālus – plastmasu, metālu, stiklu un papīru pārstrādāt, nevis ražot no jauniem izejmateriāliem.

Nodarbības vadītāja Arita mums parādīja vietu, kur šobrīd tiek būvēts pamats jaunam atkritumu kalnam, jo vēl joprojām ir daudz tādu atkritumu, ko nevaram pārstrādāt.

Pēc atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “ZAAO” teritorijas apskatīšanas, dabas un tehnoloģiju parkā “Urda”  izveidojām grupiņas, kur katrai vajadzēja sašķirot atkritumus. Nebija nemaz tik viegli, jo, piemēram,  smaržu pudelītes, krēma trauciņi izskatās pēc stikla, tomēr liekami pie sadzīves atkritumiem, pie plastmasas liekamas visas plastmasas pudeles un plēves, kas šķiet mīkstas, nevis čaukstošas, ko atkal liekam pie sadzīves atkritumiem. Noslēgumā noskatījāmies filmiņas par kukaiņiem un dzīvniekiem, kas arī grib dzīvot tīrā vidē un devāmies uz Īso vides izziņas taku, apskatījām saules pulksteni, stabu, uz kura norādīts, cik kilometru ir no katras apdzīvotas vietas Vidzemē līdz Daibes poligonam. Uzzinājām, ka no Cēsīm atkritumus ved 19 kilometrus.

Skudra Urda sagaida un pavada visus apmeklētājus dabas un tehnoloģiju parkā, kā arī rosina kopā mācīties, meklēt un atklāt pārsteidzošas lietas par dabu – mūsu kopīgajām mājām, tādēļ pie tās nofotografējāmies visi kopā un devāmies atpakaļ uz skolu ar domu, ka šķirosim atkritumus un turpināsim piedalīties sabiedrības “Zaļā josta” makulatūras un bateriju  vākšanas konkursā visu šo mācību gadu.

Mārtiņdiena pirmsskolā.

Kas dimd, kas rīb ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši dancīti veda,
Mārtiņvakaru gaidīdami.
Šodien, Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstītības centra pirmsskolā pie Mārītes un Bitītes grupu bērniem ciemojās ķekatnieki no 2.pamatskolas, lai kopīgi nosvinētu gadskārtu svētkus Mārtiņus. Kopā visi gāja rotaļās, dziedāja un cienājās. Bet visvairāk bērni priecājās par īstu Mārtiņgaili, kurš bija ieradies uz svētkiem.

Lāčplēša dienai veltīts atceres pasākums.

Atceres pasākums pie Cēsu Pulka Skolnieku rotas pieminekļa.

7.b klase Lāčplēša dienai veltītā pasākumā

Tikai kopā mēs varam darīt labas un lielas lietas! Šonedēļ iededzām savas un savu draugu sirdis par Latviju! ❤️❤️❤️

“Latvijas dzimšanas diena Cēsu muzejā”.

Trešdien,9.novembrī 1.klases skolēni devās uz Cēsu vēstures un mākslas muzeju,lai piedalītos nodarbībā “Latvijas dzimšanas diena Cēsu muzejā”.

Bērni ieguva pieredzi kā svinēt valsts svētkus svinīgi un ar atbildību. Nodarbības sākās ar muzejpedagoģes Evitas Mucinieces stāstījumu par Latvijas valsts veidošanās procesu un notika iepazīšanās ar ekspozīciju. Skolēni apskatīja vienu no pirmajiem karogiem, ko rotāja saule.

Nodarbības laikā akcents bija likts uz valsts karoga un himnas lietošanas etiķeti, kā arī svētku sajūtas radīšanu, atbilstoši noformējot telpas.

Muzeja klasē bija izveidots karoga masts, kur skolēni dziedot Latvijas himnu uzvilka Latvijas karogu. Bija arī uzdevums uzzīmēt katram savu māju un pie mājas Latvijas karogu. Svētku stundas pēdējās minūtēs karogs tika noņemts un skolēni iemācījās, kā pareizi glabājams Latvijas karogs. Katrs saņēma arī pa gabaliņam no Latvijas dzimšanas dienas kūkas – divas sarkanas un vienu baltu dzērveni. Noslēgumā visi teica paldies par piedzīvoto muzejā un saņēma atļauju apmeklēt pils torni, lai redzētu, kā izskatās Cēsis no augšas.