Skaista ir mana Latvija visos gadalaikos!

5.-9.klašu skolēni izgatavo koka puzles un smilšu kastes

Skolotāja Sintija Mašlakova, sadarbībā ar skolotāju Zigmundu Vilni un 5.-9.klašu izglītojamiem Mājturības un tehnoloģijas stundās izgatavoja Montesori smilšu kastes un koka puzles.

Smilšu kastes un puzles veiksmīgi lieto mūsu skolas pirmsskolas izglītības grupiņu bērni.

Rotaļas ar smiltīm veicina: bērna pirkstu muskulatūras attīstīšanu, iztēli, lielāku interesi kādas konkrētas tēmas apgūšanā, jo taču zīmēt smiltīs ir interesanti un aizraujoši! Savukārt puzles likšana attīsta loģisko domāšanu un atmiņu.

Vienmēr prieks, ka paši izglītojamie labprāt iesaistās kāda produkta izgatavošanā. Ļoti svarīgi ir, lai paši izglītojamie redz sava darba augļus.

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas 1.b/2.b un 2.a klases svinīgais pasākums

Šo pašu svētāko tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
Vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies ar pretinieku-
Tu esi Latvija!
(O. Vācietis)

 

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 1.b/2.b un 2.a klases skolēni, svinīgā noskaņojumā godināja savus klasesbiedrus, baudot atnestos labumus un atceroties vēsturiskos notikumus, skatoties dažādas filmas.

Skolēni un skolotājas novēl visiem sirsnīgus un ģimeniskus svētkus!

Daudz laimes Latvija!

Latvijai 102!

Sveicam Latviju dzimšanas dienā!

Gatavošanās Latvijas valsts svētkiem

Sprīdīšu grupa visu mēnesi gatavojās svētkiem. Bērni runāja par Latvijai svarīgām un īpašām vietām, par sev mīļām vietām un cilvēkiem. Lielu darbu paveica grupā, būvējot pilis un savu pilsētu – savas mājas. Svētkus gaidot, mācījās himnu, gatavoja kūkas un svinēja. Daudz laimes, Latvija!

Sprīdīšu grupas kolektīvs

Latvijas valsts svētki pirmsskolā

Šodien, pirmsskolas grupu bērni svinēja svētkus – Latvijas dzimšanas dienu. Svētki iesākās ar himnas dziedāšanu. Svinīgi saposušies bērni dziedāja un deklamēja dzejoļus. Noskatoties animācijas filmiņas “Kur Dzīvo Latvija” un “Karoga stāsts”, viņi uzzināja, ka Latvija dzīvo katra paša sirdī.  Svētku noskaņā visi – gan lieli, gan mazi teica vēlējumus Latvijai un cienājās ar svētku cienastu.

Paldies mūzikas skolotājai, grupu skolotājām, skolotāju palīgiem un bērniem par svētku sajūtas radīšanu!

Lai mūsu Laimīgai zemei Saules mūžs!

Pii metodiķe Ieva Malkava

 

 

Skolas metalafonu ansamblis saņēmis apsveikumu no Latvijas Valsts prezidenta