Novusa turnīrs 2023.

14.novembrī skolā norisinājās Novusa turnīrs. Šis sporta veids skolā ir īpaši iecienīts,jo bērniem ir iespēja novusu spēlēt arī stapbrīžos. To apliecināja arī lielas komandu skaits – par uzvaru cīnījās 14 komandas. Paldies ikvienam dalībniekam par sportisko garu un skolotājam Normundam Ganiņam par sacensību organizēšanu.

Gribu izteikt pateicību Cēsu Bērzaines pamatskolas kolektīvam. Mana meita Rūta Rommele šo skolu apmeklē jau otro gadu. Rūta uz skolu dodas ar lielu prieku un gandarījumu. Šajā skolā katrs bērns tiek sagaidīts un pavadīts ar labestību, sapratni un iejūtību! Katrs bērns tiek mācīts ar individuālu pieeju, redzēts, novērtēts, dzirdēts, uzslavēts, izteikta atzinība gan par labām sekmēm, gan par centību tās sasniegt.
Tāpēc, kā Rūtas mamma, es izsaku vislielāko pateicību visam skolas kolektīvam un atsevišķi Rūtas skolotājām! Lai arī turpmāk Jums pietiek spēka un pacietības, strādājot ar bērniem!
Ar cieņu, Rūtas mamma Vineta Rommele

Pirmdien skolā bija Mārtiņdienas tirdziņš! 🦊🐶🐰3.a klases skolēni iejutās tirgotāju lomās un pircēju lomās. Lielisks veids kā mācīties skaitīt naudu,domāt līdzi rēķinot, cik izdot atlikumu, sociālās prasmes apguve:”lūdzu!”, “paldies!”, gaidīt savu kārtu. Un ,Skolēni bija sagatavojuši tirdziņam gardus našķus, limonādi, kaltētas sukādes, tēju, džems burciņās. Paldies vecākiem par iesaisti un atsaucību!😊👍🪙

Erasmus+projekts “IncED” tikšanās Cēsīs

No 5.11. – 8.11.2023. skolā viesojās Erasmus+ projekta “IncED” dalībvalstu partneri no Igaunijas, Spānijas, Latvijas un Portugāles, lai piedalītos projekta noslēguma sanāksmē. Projekta ietvaros tika izstrādātas divas vērtīgas uz pierādījumiem balstītas grāmatas, kas var būt kā starta komplekts iekļaujošas vides radīšanai katrā valstī. 1. grāmata IncED (Ne) Rokasgrāmata “Soļi ceļā uz iekļaujošu mācību vidi” un 2. grāmata IncED “Izglītojošo rīku kaste” paredzētas skolu pedagogiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Grāmatas ir pieejamas ikvienam angļu, latviešu, igauņu, spāņu, portugāļu un krievu valodās.
Tikšanās reizēs dalībvalstu grupa plānoja izstrādāto produktu izplatības pasākumus, vienojās par tālāko sadarbību. Pēc aktīvas darbošanās skolā iepazīstinājām viesus ar Cēsu kultūru un vēsturi.

“Vecāku skoliņa” 1. – 6.klase

Ir sācies jauns mācību gads un kā jau katru gadu, tāpat arī šogad, Cēsu Bērzaines pamatskolā notiek “Vecāku skoliņa”, kurā 1.- 6 klašu skolēnu vecāki kopā ar bērniem atraktīvi pavada vakara cēlienu.
9. novembra pēcpusdienā notika šā gada pirmā “Vecāku skoliņa”, kurā kopīgi ieskandinājām Mārtiņus. Pārbaudījām savas zināšanas pareizā secībā sakārtojot tautasdziesmas. Gāja interesanti – salikām pareizi, kā arī veidojām jaunas no vairākām tautasdziesmām saliekot vienu. Viltīgākie ņēma palīga interneta resursus. Kopīgi piedalījāmies rotaļās, minējām mīklas un atcerējāmies tautas ticējumus. Vakara gaitā atsaucām atmiņā arī citus Latvijas gadskārtu svētkus, tos izspēlējot mēmajā šovā.
Paldies vecākiem par atsaucību, un tiekamies jau nākamajā “Vecāku skoliņas” nodarbībā!
Kas skanēja, kas žvadzēja
Manas sētas pagalmā?
Tur sajāja Mārtiņbērni
Ar sudraba zobeniem.
Šodien, 9. novembrī Cēsu Bērzaines pamatskolas trešajā stāvā sabrauca Mārtiņbērni, kas sevi pārbaudīja dažādās aktivitātēs: minēja mīklas, sakārtoja tautasdziesmas pareizā secībā, gāja rotaļās, pēc norādēm veidoja latvju rakstu zīmes un pabeidza ticējumu, kuriem bija pazuduši nobeigumi.
Noslēgumā bērni, kuri piedalījās konkursā ”Pagatavo savu Mārtiņdienas simbolu- Gaili ”saņēma mazas, bet jaukas balviņas.
Konkursa uzvarētāji:
1. vieta Markuss Rutkels 4.kl.
2. vieta Adrians Vītiņš 1.kl.
3. vieta Amēlija Ivanova

3. a klasē mācās īsti Mārtiņbērni. Maskas ir! Esam gatavi Mārtiņdienas svinībām! 🐱🐶🐺🐻🦊🐰 Rotaļas, mīklu minēšana, tautasdziesmas un latvju rakstu izzināšana… Esam sajūsmu pilni!😊

Šodien 3.a kl.Dabas zinību stundā devās sakopt skolas teritoriju.Ar lielu prieku bērni grāba lapas,jutās gandarīti iesaistoties skolas apkārtnes sakopšanā.Bija daudz smieklu un liels gandarījums par paveikto!

Šodien 3.a klase apmeklēja Cēsu koncertzāli un iepazinās ar klasisko mūziku stīgu orķestra pavadījumā.🎻🍂🌻

31. oktobrī, 3. a klase piedalījās Swedbank rīkotajā “Naudas dienas”pasākumā/konkursā. Tēma “Vajadzības un vēlmes”. 💸🪙😊