Konkurss “Redzi, uzzini, izproti!”

Saistībā ar Eiropas dienu, 1.a klase piedalījās konkursā 1. – 3. klašu skolēniem “Redzi, uzzini, izproti!”.

Skolēniem bija jāatšifrē rēbuss, izmantojot atgādni “Mēs dzīvojam Eiropas Savienībā”. Bērni ar lielu interesi ķērās pie darba, lai atrastu atbildes.  Tas mums izdevās un par paveikto darbu saņēmām pārsteiguma balvas.

Iveta Kallīte

Pārgājiens uz Līču – Lanģu klintīm

  1. aprīlī pavasarīgā gaisotnē 8.a klase devās pārgājienā uz Līču – Lanģu klintīm, Liepas ciemata apkārtnē. Takas sākuma posmā, ejot caur mežu, varējām aplūkot krāšņu balto vizbulīšu ziedēšanu un klausīties pavasara putnu dziedāšanu. Ievērības cienīgs apskates objekts bija ķieģeļu rūpnīcas Lode māla raktuvju karjers, kur vērojām savdabīgu baltā un sarkanā māla gobelēnu. Nonākot pie Līču – Laņģu klintīm, skatam pavērās smilšakmens atsegumi ar daudzveidīgajām formām un iespaidīgo, aptuveni 30 metru augstumu. No Līču – Lanģu klinšu piekājes izplūst aptuveni 20 avoti, kuru darbības rezultātā izveidojušās dažāda garuma alas un nišas.

Kopumā veicām 7 kilometru pārgājienu un ceļā pavadījām 2 stundas. Šo lielisko maršrutu iesakām izstaigāt arī citiem!

PII Pīlādzītis Lieldienas

Ikgadējā konference 16.03.2021.

Ikgadējā konference šajā gadā tika rīkota Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros, kad notika arī reģionālā konference “Izglītības un reģionālo reformu izaicinājumi”.

Par izglītības attīstības iespējām un izaicinājumiem novados pieredzē dalījās novadu vadītāji. Pēcpusdienas cēlienā konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties trīs dažādās sekcijās: “Pārmaiņas mūsdienu izglītībā”, “Iekļaujošā izglītība reģionu vispārizglītojošās skolās” un “Labās prakses piemēri jaunā izglītības satura īstenošanā”. Lektoru vidū bija Latvijā pazīstami speciālisti kā ārsts – psihoterapeits, dažādu izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, kuri iepazīstināja ar jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un savu darbā gūto pieredzi.

Sadarbojoties Latvijas Universitātei, universitātes Reģionālajam centram, Cēsu novada pašvaldībai, LU Cēsu filiālei un Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram, tika nodrošināta sekcija par iekļaujošo izglītību.

Plenārsēdē piedalījās vairāk nekā 250 klausītāju, sekcijās – ap 87.

Paldies LU reģionālā centra direktorei Guntai Kraģei, RC izpilddirektorei Sanitai Ģērmanei un LU Cēsu filiales direktorei Mārītei Raudziņai un Antrai Antonovičai par sadarbību konferences organizēšanā.

Skolotājs klasē “Labais Karalis”

Paldies pedagogiem un skolas darbiniekiem, kuri  18.02.2021. piedalījās Nila Konstantinova seminārā “Darbs ar pusaudžu problemātisku uzvedību – tās cēloņi, analīze, risinājumi”!
Pedagogi ar interesi klausījās pusaudžu psihoterapeita Nila Konstantinova viedoklī par vienaudžu attīstības īpatnībām, kas saistītas ar pusaudžu identifikāciju- savas personības atrašanu un bravūrīgu uzvedību. Pusaudžu psihoterapeits aicināja semināra dalībniekus domāt par uzvedību kā vēstījumu. Svarīgi apzināties, ka cieņpilnas un pozitīvas attiecības klasē ir pamatnoteikumus, lai notiktu veiksmīga mācīšanās.
Tika aktualizētas arī veiksmīgākās metodes pusaudžu sociālās prasmju pilnveidošanā, kur neatsverama nozīme ir tam, lai piemēri nāktu no pieaugušo vidus, kas ļauj skolēniem sajust savu nozīmīgumu. Pedagogi pauda atzinīgas atsauksmes par seminārā iegūto pieredzi, uzsverot, ka ļoti vērtīgi uzklausīt speciālistu padomus un gūt lietderīgu informāciju, lai izprastu problēmuzvedības cēloņus, iespējamos risinājumus, reālās darbības praksē, lai gūtu zināšanas kā veiksmīgāk organizēt mācību procesu un iekļaut tajā skolēnus ar uzvedības grūtībām.

Inženierzinībās mācoties tēmu ” Kā izmanto gāzes un škidrumus ierīcēs?”

Veicām praktiskos darbus. Video redzams, kā skolēni pārbauda pašgatavoto ūdensratu darbību. Lai saudzētu dabu, ūdensratu gatavojām no izlietotām kartona kastēm.

Vareni sniega prieki!