Erasmus+ projekta “Ēd labāk, kusties vairāk, dzīvo labāk” Turcijā 3.diena.

Labrīt! Vakar bija tik gara diena 26 h Braucam naktī no 00.30 līdz 5 rītā uz Kapadosiju Tā arī bija visa gulēšana. Tad no rīta sākas balonu pūšana un 7.30 saullēkts. Alas, ielejās, podnieku darbnīca, paklāju ražotne, pilsēta zem zemes u.c. aktivitātes Noguruši atgriezāmies 3 no rīta.

Erasmus+ projekta “Ēd labāk, kusties vairāk, dzīvo labāk” Turcijā 2.diena.

Šodien. No rīta bērniem bija jāpiedalās stundās, tad spēle ar turku jauniešiem basketbolā. Tad loka šaušanā. Pēc pusdienām braucām uz alām, tad vecpilsētas apskate. Šonakt 00.30 izbrauksim uz Kapodosiju.

Erasmus+ projekts “Ēd labāk, kusties vairāk, dzīvo labāk”!

Mūsu skolas skolēni, Una Valce, Kristofers Nordvigs, Emīlija Rūta Samoviča , Ralfs Rudzītis, skolotājas Inese Aide un Sigita Kažoka Erasmus+ projekta “Ēd labāk, kusties vairāk, dzīvo labāk” ietvaros devās uz Turciju. Projekta mērķis: iepazīstināt un iemācīt ar veselīgu dzīvesveidu, ēšanas paradumiem un pamatprasmes sabalansētam uzturam. Attīstīt ikdienas prasmi un sapratni par fiziskām aktivitātēm.

Dalībvalstis – Latvija, Spānija, Vācija, Polija un Turcija.

Šodien bija skolas apskate Tarsus pilsētas licejā. Partneru skolu prezentācijas. Tad pieņemšana pie izglītības pārvaldes vadītāja, tad pie pilsētas mēra. Tika apspriestas katras valsts izglītības sistēmas. Tad īsa ekskursija pa pilsētas vēsturisko daļu. Katram mūsu bērnam atbrauca pakaļ viesģimene. Tiksimies rīt no rīta. Redzēs kā viņiem būs gājis!

Erasmus+ projekta “Būsim zaļi” 2.diena

Erasmus+ projekta ”Būsim zaļi” 2.diena. Darbs 24/7. Dienas pirmā puse vienmēr paiet skolā, pa aktivitātēm, šodien prezentējām mūsu skolu un valsti. Tad gatavojām maskas, tad cepām picu, tad brauciens uz kalnu alām. Izrādās Slovēnijā tās ir 14 tūkstoši. Skolotājas Inese un Sigita.

Erasmus+projekts “Būsim zaļi”

Mūsu skolas skolotājas Inese Aide un Sigita Kažoka Erasmus+ projekta “Būsim zaļi” ietvaros devās uz darba tikšanos Slovēnijā. Projekta mērķis izglītot un iesaistīt skolu audzēkņus sabiedrībā ar vienlīdzīgām iespējām iesaistoties aktivitātēs, kas palīdzētu skolēniem attīstīt patstāvību, atbildību, sociālās iemaņas un valodu prasmes.

Šodien apmeklējam Slovēnijas skolu, kur īsteno divas programmas – vispārizglītojošo un speciālo. Tik daudz radošu aktivitāšu un jaunu ideju!

Karjeras nedēļa 11.-15.10.2021.

Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” tika veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai.

Karjeras nedēļas ietvaros mācību stundās tika runāts par profesijām un to saistību ar IKT. Sākumskolas skolēni rūpīgi veidoja izteiksmīgus plakātus “Profesiju alfabēts”, kurus izvietoja 3. stāva gaitenī. Pielietojot prasmi lietot mobilo telefonu, ikviens skolas skolnieks varēja piedalīties konkursā “Kas slēpjas zem QR koda?”. Skolas telpās dalībnieki meklēja QR kodus un nolasīja “paslēpto” informāciju. Īpaši jāizceļ  jaunākās konkursa dalībnieces 3. a klases skolnieces Patrīcija Anete  Dreimane un Laura Smirnova, kuras ar lielu aizrautību, pacietību un precizitāti paveica uzdevumus.

Vecākiem tika piedāvāta VIAA organizētā tiešsaistes diskusija  “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks”. Vecāko klašu skolēni  bibliotēkas telpās vēroja tiešsaistes diskusiju jauniešiem “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IT nozarē?”.  7.a un 8.a klases skolēni izmantojot VIAA sagatavoto mācību video  “No mākslinieka uz programmētāju” datorikas stundā, sekojot līdzi instrukcijām guva pamatiemaņas darbā ar programmēšanas valodu Javascript.

Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Septembris projektā “Zaļais dārzs”

Septembris projekta “Zaļais dārzs” dalībniekiem pagāja čakli strādājot. Tika uzlikta sēta, sastādījām “Labo stādu darbnīcā”, ZS “Kliģēni” un ZS “Kalniņi” iegādātos daudzgadīgo augu stādus : Bumbieres, plūmes, vīnogas, avenes, dažādas puķes un košumkrūmus. Rakām kartupeļus, lasījām aronijas bioloģiskajā augkopības saimniecībā “Vecbirzgaļi” un pļāvām zāli dārza teritorijā. Tas viss bija jāpaspēj, jo strauji tuvojās projekta “Zaļais dārzs” noslēgums. Vēlējāmies, lai lielais vairums darbu tiktu paveikti. Viens ir skaidrs, nebūs tādas dienas, kad dārzā nav, ko darīt. Tādēļ, gaidām pavasari, kad varēsim turpināt iesākto.

Visā projekta “Zaļais dārzs” aktivitāšu laikā prieks bija par to, ka mūsu skolā ir atbildīgi skolēni uz kuriem var paļauties. Ja, ko sola vai iesāk, arī izdara – turklāt, ļoti labi. Paldies:

  1. klasē: Milanam Carevam;
  2. klasē: Julianai Popovičai, Gustavam Lūsim, Ričardam Jackovskim;
  3. klasē: Ulvim Ulpem, Melānijai Soverei, Elīzai Birgerei, Katrīnai Lūkinai, Santai Zeidenbergai;
  4. klasē: Danielam Bogdanavičam, Maksimam Bļinovam, Mārtiņam Grīnvaldam, Oļegam Lapiņam, Gustavam Gertneram Celmam, Kerijai Briškai;
  5. klasē: Lāsmai Zemītei, Denisam Soveram, Rihardam Lasmanim, Alisei Sakšai, Kristeram Hānam, Terēzai Zagorskai, Alisei Eltermanei, Danielam Rosagorskim, Marselam Vaško, Mārtiņam Vītolam, Robertam Gurtskim;
  6. klasē: Ričardam Lasmanim, Raitim Rozenbergam, Artūram Kudrjavcevam, Aleksandrai Popovičai;
  7. klasē: Artjomam Kopasovam, Elīzai Jēkabsonei, Vitālijam Opajecam;
  8. klasē: Alīnai Ignatjevai, Ralfam Rudzītim, Kristoferam Nordvigam, Elvim Marauskam, Elvim Pujātam, Annai Kaļedai, Robertam Turiņam, Aleksejam Červjakovam.

Kopīgi tikāmies Dārza svētkos Miķeļdienā, lai atpūstos izveidotajā dārzā. Grauzām burkānus, ēdām svētku kūku, ugunskurā uzcepām desiņas. Ar 6. klases skolēniem, kas tajā laikā bija karantīnā, tikāmies vēlāk. Katras saņēma dārza darbu kalendāru, lai to izmantotu pēc saviem ieskatiem – mājās – ģimenes dārzā, vai nākamgad skolas dārzā.

Projekta “Zaļais dārzs” ekskursijas uz Valmieru un Kamieļu parku “Rakši”

  1. Septembrī 14 projekta “Zaļais dārzs” dalībnieki devās uz Valmieru. Sajūtu parkā izvēlētajā aktivitātē “Taka kokos” tika pavadītas divas aizraujošas stundas. Saņēmuši norādes, ko drīkst un ko nedrīkst darīt ejot pa trosēm, virvēm dēļu celiņiem un tīkliem un braucot 4 reizes pāri Gaujai trosēs, projekta dalībnieki ātri vien pazuda takas labirintos. Tā kā bija tik daudz skolēnu –  čaklo palīgu – vēl 7 dalībnieki devās uz Kamieļu parku “Rakši” . Mūs sagaidīja trīs kaziņas, kas arī pavadīja mūs visā parka teritorijā. Dzīvnieki mūs ļoti gaidīja, visticamāk tādēļ, ka līdzi bija trauki ar barību, kas viņiem tā garšoja. Bija iespēja ieiet aplokos pie lamām, trušiem un strausiem. Kamieļi bija tik lieli, ka dažs pat negribēja tuvoties. Kopumā abas ekskursijas dienas bija izdevušās, jo spīdēja saule, bija prieks par to, ka par labu darbu var labi atpūsties.

Mārītes grupā šodien Ritvara atvadu ballīte!

Pīlādzītī ne tikai pīlādžu raža,bet arī varenas sēnes izaugušas!