Vecāku skoliņā “Caur krāsām uz pavasari”

27. februāra pēcpusdienā skolotājas Jūlija Sildare, Sarmīte Kalvīte un Iveta Kallīte Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra bērnus un vecākus aicināja uz kopīgu darbošanos Vecāku skoliņā “Caur krāsām uz pavasari”. Talkā tika aicinātas Dabas vides estētikas speciāliste Ingrīda Zazīte un Santa Žvīgule, kas atnākušos soli pa solim iepazīstināja ar Dabas vides estētikas “Krāsaino smilšu spēlēm”. Bija patiess prieks vērot, kā, spēlējoties un darbojoties ar krāsainajām smiltīm, atraisījās un savu radošo, māksliniecisko potenciālu izpauda kā lieli, tā mazi. Liels gandarījums par vecākiem, kas tik kuplā skaitā šo vakaru pavadīja kopā ar saviem bērniem – viņiem tas ir ļoti svarīgi! Lai mums visiem košs, krāsām piepildīts pavasaris!

“Pīlādzīša” 4.grupas bērni iepazinās ar Cēsu vēstures muzeju

26.februārī “Pīlādzīša” 4.grupas bērni iepazinās ar Cēsu vēstures muzeja pastāvīgo ekspozīciju, piedalījās dažādās aktivitātēs, uzzināja daudz jauna. Daudzi pēc apmeklējuma teica, ka vēlas atnākt vēl reizi.

Dzimtās valodas diena

21.februārī Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika Valsts Valodas aģentūras organizētais Dzimtās valodas dienas pasākums. Pasākumu atklāja VVA direktors J.Valdmanis, iedvesmojošu uzrunu teica Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs G.Gailītis. Bija iespēja noklausīties literāro kompozīciju, kurā skolēnu radošo darbu fragmentus lasīja Latvijas Nacionālā teātra aktieri Agnese Cīrule un Jēkabs Reinis.

Konkursā piedalījās 1234 skolēni no visas pasaules, to skaitā 693 radošo darbu autori, 541 – ilustrators. Izturot lielo konkurenci, mūsu 8.klases skolniece Hedviga Mieze radošo darbu grupā un 9.klases skolniece Laine Alksnīte ilustrāciju grupā saņēma Atzinības rakstu. Konkursam “Izstāsti man savu sapni” ilustrācijas iesniedza arī R.E.Samoviča un D.Anaņjevs, M.Eltermanis (6.kl.), bet radošos darbus – A.Mieze un J.Ozoliņš (9.kl.). Konkursantus atbalstīja skolotājas I.Broka, I.Dvinska, S.Sietiņa.

Pēc uzvarētāju apbalvošanas dalībniekus pārsteidza muzikāls priekšnesums – dziedātāja Elza Rozentāle ar grupu. Pasākuma nobeigumā jaunais burvju mākslinieks Dante Pecolli ar priekšnesumu “Uzbur sapni!” patiešām to izdarīja.

Ļoti priecājamies, ka Dzimtās valodas svētkos mūsu skolas skolēni piedalījās jau 13.gadu!

Reading with Ease and Fun

25.02.2020. Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā norisinājās starptautiskā diskusija “Atbalsts skolēniem ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām”.  Diskusijā piedalījās pedagogi no Turcijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Grieķijas, Lietuvas, Portugāles, Rumānijas un Latvijas. Viesi un  Cēsu novada skolu pedagogi iesaistījās diskusijā un dalījās pieredzē ar savu skolu labajiem piemēriem “Stratēģijas un praktiskās darbības atbalstot skolēnus ar rakstīšanas un lasīšanas grūtībām” un “Speciālistu loma (atbalsta personāls) kā var palīdzēt skolotājiem”.

Paldies Cēsu 1.pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas, Spāres pamatskolas, Cēsu Jaunās pamatskolas un Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra pedagogiem par dalīšanos pieredzē ar praksē pārbaudītām labā piemēra metodēm!

Izstāde „Atrasts grāmatā”

25. Februārī  2.klases skolēni  aizstaigāja līdz Cēsu izstāžu namam apskatīt Latvijas ilustratoru darbu izstādi „Atrasts grāmatā”. Apskatījām lielformāta ilustrācijas zināmām grāmatām, pasakām, gan nezināmu autoru darbiem. Vērojām un iepazinām dažādus tehnikas veidus un iespējas vizuālās mākslas darba izpildei.

Skolēnu skatuves runas konkurss

19. februārī Cēsu Bērnu un Jauniešu centrā notika “Skolēnu skatuves runas konkurss”  1. kārta. Dalībniekiem bija jāiemācās no galvas un izteiksmīgi jānorunā viens dzejolis un viens prozas darba fragments. Pavisam konkursā bija pieteikti 66 dalībnieki, kas bija sadalīti vecuma grupās –  1. – 3. klase, 4. – 6. klase, 7. – 9. klase un 10. – 12. klase. Mūsu skolu pārstāvēja pieci skolēni –  2. klases skolnieks Ulvis Ulpe ar I. Ziedoņa “Baltā pasaka” un  J. Osmaņa dzejoli “Jautājums”, ieguva 2. pakāpes diplomu. 4. klases skolniece Terēza Zagorska  ar I. Ziedoņa “Pelēkā pasaka” un P. Brūvera dzejoli “Kur?” ieguva pateicību. Savukārt, 1. pakāpes diplomus ieguva trīs mūsu skolas skolnieces –  Aleksandra Solvita Popoviča (5. klase) ar I. Ziedoņa “Dzeltenā pasaka” un M. Cielēnas dzejoli “Pie mums”, Hedviga Mieze (8. klase) ar P. Kesela “Tu esi brīnums” un F. Bārdas dzejoli “Rasas princesīte” un Arita Mieze (9. klase) ar Aspazijas “Zila debess zelta mākoņos” un G. Rača dzejoli “Es dievinu tavas acis”.  Konkursa rīkotāji teica paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus skatuves runas konkursam. Arī mūsu skolas skolotājas I. Kraukle, I. Kallīte, S. Sietiņa un I. Dvinska saņēma pateicības un saldo sveicienu.

Brauciens uz hokeju

17. februārī 8. klases skolēni , kā arī daži no 6., 7.,un 9.klases brauca atbalstīt savējos- “Dinamo”Rīgas hokeja komandu. Emocijas sita augstu vilni, bet mūsējie spraigā cīņā pret Jekaterinburgas  Automobilistu uzvarēja 2:1.Piedalījāmies dažādos konkursos arēnā Rīga- uzkliedzām līdz 83,4 decibeliem, fotografējāmies un minējām vietas arēnā un hokejistus.

Valentīndienas pasākums 5. – 9. klasei

13. februārī skolēni un skolotāji pulcējās pasākumu zālē, lai kopīgi atzīmētu Valentīndienu.

Pasākumam cītīgi gatavojās 5.-9.klašu skolēni, kuriem bija uzdoti divi mājasdarbi – izveidot priekšnesumu vai aktivitāti pārējām klasēm un pagatavot dāvanu klasei, kuru izlozes kārtībā izvēlējās.

Pasākuma laikā aktīvi iesaistījāmies rotaļās, nogādājām Valentīndienas pastā saņemtās vēstules adresātiem un apsveicām Volejbola turnīra dalībniekus un uzvarētājus. Ar ritmiskām dejām Valentīndienā mūs sveica deju grupa ,,Vīzija”, bet Luīze Alksnīte (9kl.) izpildīja dziesmu ,,I love you”.

Katram skolēnam bija iespēja nominēt savus skolasbiedrus sešām nominācijām. Nomināciju rezultātus paziņoja pasākuma izskaņā. Nomināciju ,,Vispieklājīgākais zēns skolā” saņēma Marks Sviklis, nomināciju ,,Pieklājīgākā meitene skolā” saņēma Arita Mieze, Luīze Alksnīte un Laine Alksnīte. Nomināciju ,,Draudzīgākais zēns skolā” saņēma Dāvis Renārs Jekums, bet nomināciju ,,Draudzīgākā meitene skolā” saņēma Marta Boze, Alīna Ignatjeva un Laine Liepiņa. Nomināciju ,,Labsirdīgākā meitene skolā” saņēma Arita Mieze, Hedviga Mieze un Aleksandra Solvita Popoviča, bet nomināciju ,, Labsirdīgākais zēns skolā” saņēma Kristaps Bahmanis.

Pasākuma beigās visus gaidīja pārsteigums – Valentīndienas salūts. Pēc pasākuma skolēni tika aicināti skatīties filmu ,, Tikai draugi”, kuras laikā varēja cienāties ar augļu groziņiem un sulas dzērienu.

Lielu paldies sakām skolēnu pašpārvaldei un skolotājiem, kuri iesaistījās pasākuma organizēšanā, kā arī klasēm, kuras aktīvi pildīja uzdotos mājasdarbus.

Skolēnu pašpārvaldes prezidente Arita Mieze.

Ēnu diena

Ēnu dienā, 12. februārī,  9. klases skolnieces Laine Alksnīte un Rita Klētniece  jau otro gadu ēnoja Cēsu fotogrāfi Karīnu Jurciņu, kura par profesionālu fotogrāfu strādā jau vairāk kā 10 gadus. Meitenes uzzināja jaunumus foto-pasaulē, iepazinās ar fotogrāfes jaunākajām gleznām un izmantoja iespēju nobildēties Karīnas Jurciņas jauniekārtotajā fotostudijas salonā. Paldies fotogrāfei par silto uzņemšanu!

Valentīndienas pasākums 1. – 4. klasei

12. februārī mūsu skolas Lielajā pasākumu zālē norisinājās 1. – 4. klases Draudzības svētki. Pasākumu ievadīja Luīzes Alksnītes muzikālais pārsteigums. Lai piedalītos svētkos, katrai klasei bija uzdevums salikt sirsniņu, lai izlasītu ieejas biļeti ar tekstu “Lai tiktu uz Draudzības svētkiem, ir jābūt smaidīgiem, jautriem, draudzīgiem”. Pēc tam ieradās Pepija (Aleksandra Solvita Popoviča), kura arī gribēja piedalīties svētkos un kopā ar skolēniem gāja dažādās rotaļās – rīta sasveicināšanās, jautrajā klašu dejā, Valentīndienas  rotaļā “Ādamam bij’ septiņ’ dēli” un daudzās citās. Noslēgumā visi skolēni saņēma saldās balvas. Cik jauki būtu katru dienu atcerēties, būt draudzīgiem, smaidīgiem un pieklājīgiem! Bija liels prieks būt kopā Draudzības svētkos!