Kā iestāties skolā

Iestāšanās izglītības iestādē

Cēsu Bērzaines pamatskolā uzņem bērnus (turpmāk tekstā – izglītojamos) no visas Latvijas, kuri slimo ar bronhiālo astmu un alerģiskām saslimšanām, kā arī izglītojamos, kuriem ir mācīšanās, valodas traucējumi, un garīgās attīstības traucējumi.

Uzņemam izglītojamos arī pirmsskolas grupiņās no 3 līdz 6 gadu vecumam.

Lai iestātos izglītības iestādē, nepieciešams Valsts vai novada pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

Izglītojamos var pieteikt Cēsu Bērzaines pamatskolā

pa tālruni - 26755664

Ierodoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, līdzi jāņem šādi dokumenti:

 • izglītojamā vecāka vai aizbildņa iesniegums noteiktā formā šeit;
 • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, redzi un dzirdi, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 • izglītojamajam, kurš mācīsies programmā (kods 21015411) ar somatiskām saslimšanām, vismaz viena ārsta – speciālista atzinums (alergologs vai pneimonologs), kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
 • izglītības iestādes psihologa atzinums, ja izglītojamais mācīsies programmās (kodi: 21015411, 21015511, 21015611 vai 21015811), kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes (ieraksta izglītības veidlapā);
 • psihiatra atzinums, ja izglītojamam ir mācīšanās traucējumi vai garīgās attīstības traucējumi (programmas kodi – 21015611, 21015811), kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
 • izglītības iestādes logopēda vai speciālās izglītības skolotāja atzinums par izglītojamo (visām programmām), kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas (ieraksta izglītības veidlapā);
 • izglītības iestādes (kurā izglītojamais mācās uz doto brīdi) sniegtā informācija noteiktā veidlapā par izglītojamo šeit, kura izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
 • bērna dzimšanas apliecība un vecāka pase. Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi aizpilda iesnieguma formu izglītojamā veselības stāvokļa izvērtēšanai komisijai un norāda personu (var būt izglītības iestādes pilnvarots pārstāvis), kura pārstāvēs izglītojamo;
 • liecība;
 • izglītojamā darba burtnīcas matemātikā un dzimtajā valodā (ja ir).

Dokumentu sagatavošana

par dokumentu sagatavošanu, lūdzu, sazināties ar Cēsu Berzaines pamatskolas pārstāvi, zvanot: L.Kalniņai, direktora vietniecei izglītības jomā – 26755664.

Ierodoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, līdzi jāņem šādi dokumenti:

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija notiek Valsts speciālās izglītības centrā (visu gadu) Rīgā, Merķeļa ielā 11

Komisija sazvanāma pa tālr. 67212227, 67212228; fakss 67212240. Komisijas mājas lapas adrese visc.gov.lv

Izglītības iestādes adrese:
Bērzaines iela 34, Cēsis
tālr. fakss 64125638,
e-pasts: [email protected]
www.csip.lv

Uzsākot mācību gadu, līdzi jāņem:

 • Izglītojamā pārbaudes karte (medicīnas);
 • Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
 • Vecāku vai aizbildņa iesniegums;
 • Izglītojamā dzimšanas apliecības kopija;
 • Izglītojamā invalīda apliecības kopija (ja tāda ir);
 • Medicīniskā karte (forma F 026/u);
 • Kontakta zīme no ģimenes ārsta (infekcijas slimības un pedikuloze);
 • Citi veselības stāvokli raksturojoši dokumenti (izraksti no medicīnas iestādes);
 • Dzīves vietas deklarācija (nepieciešama, lai varētu atmaksāt braukšanas biļetes);
 • Izglītojamā ārstēšanai nepieciešamie kompensējamie astmas medikamenti;
 • Kancelejas piederumi (zīmuļi, zilas pildspalvas, lineāls, klades, pierakstu burtnīcas, dzēšgumija, no 6. līdz 9. klasei cirkulis, transportieris);
 • Higiēnas piederumi (ziepes, švamme, šampūns, zobu pasta, zobu birste);
 • Sporta tērps un apavi;
 • Maiņas apavi dzīvošanai internātā;
 • Svētku apģērbs un apavi (zēniem – balts krekls un tumšas auduma bikses, meitenēm – balta blūze un tumši svārki);
 • Skolas soma (izņemot 1. klasi).

Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, dienasgrāmatu.