Kategorija: Bez tēmas

PII Pīlādzītis Lieldienas

Ikgadējā konference 16.03.2021.

Ikgadējā konference šajā gadā tika rīkota Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros, kad notika arī reģionālā konference “Izglītības un reģionālo reformu izaicinājumi”.

Par izglītības attīstības iespējām un izaicinājumiem novados pieredzē dalījās novadu vadītāji. Pēcpusdienas cēlienā konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties trīs dažādās sekcijās: “Pārmaiņas mūsdienu izglītībā”, “Iekļaujošā izglītība reģionu vispārizglītojošās skolās” un “Labās prakses piemēri jaunā izglītības satura īstenošanā”. Lektoru vidū bija Latvijā pazīstami speciālisti kā ārsts – psihoterapeits, dažādu izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, kuri iepazīstināja ar jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un savu darbā gūto pieredzi.

Sadarbojoties Latvijas Universitātei, universitātes Reģionālajam centram, Cēsu novada pašvaldībai, LU Cēsu filiālei un Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram, tika nodrošināta sekcija par iekļaujošo izglītību.

Plenārsēdē piedalījās vairāk nekā 250 klausītāju, sekcijās – ap 87.

Paldies LU reģionālā centra direktorei Guntai Kraģei, RC izpilddirektorei Sanitai Ģērmanei un LU Cēsu filiales direktorei Mārītei Raudziņai un Antrai Antonovičai par sadarbību konferences organizēšanā.

Skolotājs klasē “Labais Karalis”

Paldies pedagogiem un skolas darbiniekiem, kuri  18.02.2021. piedalījās Nila Konstantinova seminārā “Darbs ar pusaudžu problemātisku uzvedību – tās cēloņi, analīze, risinājumi”!
Pedagogi ar interesi klausījās pusaudžu psihoterapeita Nila Konstantinova viedoklī par vienaudžu attīstības īpatnībām, kas saistītas ar pusaudžu identifikāciju- savas personības atrašanu un bravūrīgu uzvedību. Pusaudžu psihoterapeits aicināja semināra dalībniekus domāt par uzvedību kā vēstījumu. Svarīgi apzināties, ka cieņpilnas un pozitīvas attiecības klasē ir pamatnoteikumus, lai notiktu veiksmīga mācīšanās.
Tika aktualizētas arī veiksmīgākās metodes pusaudžu sociālās prasmju pilnveidošanā, kur neatsverama nozīme ir tam, lai piemēri nāktu no pieaugušo vidus, kas ļauj skolēniem sajust savu nozīmīgumu. Pedagogi pauda atzinīgas atsauksmes par seminārā iegūto pieredzi, uzsverot, ka ļoti vērtīgi uzklausīt speciālistu padomus un gūt lietderīgu informāciju, lai izprastu problēmuzvedības cēloņus, iespējamos risinājumus, reālās darbības praksē, lai gūtu zināšanas kā veiksmīgāk organizēt mācību procesu un iekļaut tajā skolēnus ar uzvedības grūtībām.

Inženierzinībās mācoties tēmu ” Kā izmanto gāzes un škidrumus ierīcēs?”

Veicām praktiskos darbus. Video redzams, kā skolēni pārbauda pašgatavoto ūdensratu darbību. Lai saudzētu dabu, ūdensratu gatavojām no izlietotām kartona kastēm.

Vareni sniega prieki!

Tā top dekors laukumam!

Mazie pīlādzēni izzina dabas parādības – lielo salu un ūdens agregātstāvokli.

Sveču diena

Cēsu Bērzaines pamatskolas attīstības centra 3.b klases skolēni ir rosīgi pavadījuši sveču nedēļu. Sveču nedēļas ietvaros skolēni iepazina ticējumus un laika pareģojumus. Minēja mīklas, mācījās dzejoļus, veidoja paši savas sveces un sveču grāmatu, beigās kopā veidoja izstādi par svecēm.

Skolotāja Līga

Sporta stunda biatlona trasē

Slēpošanas un biatlona trasē ”Cēsis” notika sporta stunda 8.a klasei. Sporta skolotāja Māra Bogdanova vadībā skolēni apguva pamatiemaņas slēpošanā.

Meteņi pirmsskolā

3. februārī  pirmsskolas grupas bērni devās uz sniegaino kalnu svinēt Meteņus. Meteņi ir nosacīts viduspunkts starp ziemas un pavasara saulgriežiem, kas iezīmē ziemas beigu tuvošanos un pavasara tuvošanos, līdz ar to Meteņus var dēvēt arī par pavasara gaidīšanas svētkiem. Šo svētku svinēšanas tradīcijas ir daudzveidīgas, tāpēc Bitīšu, Mārītes un Sprīdīšu grupas bērni ar mūzikas un sporta skolotāju līdzdalību pavasara gaidīšanu ieskandināja ar jautru vizināšanos uz kalna, skanošiem, pašu gatavotiem mūzikas instrumentiem, dziesmām, rotaļām, sportiskām aktivitātēm. Noslēgumā Metenis dāvāja katram bērnam baranku virteni un no skolas loga lejā krita Meteņa dāvātās konfektes kopā ar pogām un kastaņiem, kuras bija jānoķer segā. Balts saulē vizošs sniegs, jautras kokles skaņas, bērnu smiekli, sārtie vaigu gali, pozitīvas emocijas un Meteņi ir ieskandināti!