Autors: lapulapa.lv

Iekļaujošā izglītība vispārizglītojošās skolās

Ņemot vērā epidemoloģiskās situācijas attīstību valstī  un  veiktajiem pasākumiem saistībā ar COVID – 19 izraisīto uzliesmojumu pasaulē konference “Iekļaujošā izglītība vispārizglītojošās skolās”17.03.2020. tiek atcelta.

Konferenci organizēsim 20.10.2020. ( informācija sekos)

Apsolu! Vienmēr būšu jauks skolnieks pret citiem skolniekiem un skolotājiem!

“Apsolu! Vienmēr būšu jauks skolnieks pret citiem skolniekiem un skolotājiem!” Šis teikums būtu jāatceras visu skolu skolēniem! 5. un 6. b klases puiši un meitenes sociālo zinību stundā pildīja 8. klases skolnieces Vanesas Eltermanes veidoto darba lapu, kurā pēc dažādiem simboliem bija jāatmin šis teksts. Trenējām uzmanību un redzes atmiņu. Paldies Vanesai par iniciatīvu un gribu radoši darboties brīvajā laikā!

5. – 9. klašu volejbola turnīrs

Visu janvāri un februāra sākumu skolas sporta zālē norisinājās 5. – 9. klašu volejbola turnīrs. Šajās sacensībās lielu drosmi demonstrēja 5. klases komanda “Zosis” un 6. klases komanda “5 Musketieri”, kuri cīnījās arī pret lielajiem – devītajiem. 6. klases komanda uzvarēja 8. klases komandu!

3. vietas ieguvēji ir 9. klases komanda “Labvēlīgais tips”, kuras sastāvā spēlēja Laine Liepiņa, Rita Klētniece, Dins Fūrmanis, Tomas Salemanovičs un Raivis Sinka.

2. vietu ieguva 8. klases komanda “Žurciņas”, kuru pārstāvēja Elvīra Popoviča, Margarita Jolkina, Vanesa Eltermane, Hedviga Mieze un Samanta Oša.

1. vietu turnīrā ieguva 9. klases komanda “Čikāgas piecīši”, kurā spēlēja Rolands Rimša, Jānis Ozoliņš, Ritvars Reinis Streistermanis, Laine Alksnīte un Arita Mieze.

Turnīra noslēgumā ārtkārtīgi spaiga cīņa izvērtās starp 9. klases komandu “Čikāgas piecīši” un skolas darbinieku komandu “Niknie krabji”, kuras sastāvā cīnījās Valdis Krakops, Jana Saulīte, Gunita Misuļina – Puķīte, Arnita Mote, Māris Bogdanovs un Dzintars Andersons. Grūtā cīņā uzvarēja 9. klases komanda.

Paldies visiem dalībniekiem un tiesnesim sk. Normundam Ganiņam!

“Gudrs, vēl gudrāks” 1. – 4. klašu skolēniem

Šī gada 23. janvārī mūsu skolas Lielajā zālē jau otro gadu notika konkurss “Gudrs, vēl gudrāks” 1. – 4. klašu skolēniem. Divas nedēļas iepriekš tika gatavoti plakāti, filmēti uzmundrinoši klašu video fragmeni dalībnieku atbalstam. Pasākumu vadīja 9. klases skolnieces Laine Liepiņa un Laine Alksnīte. Meitenes pasākumu vadīja pirmo reizi, tāpēc vēlreiz sirsnīgs paldies par to. Paldies arī puišiem Adrianam Atim Ļvovam un Jānim Ozoliņam, kā arī 5. klases skolēniem Aleksandrai Solvitai Popovičai un Reinim Silavam.

Pirmās klases skolēni drosmīgi piedalījās spēlē pirmo gadu, paldies visai 1. klasei par skaisto plakātu gatavošanu un pacietību, filmējot klases iepazīšanās video . Visus patīkami pārsteidza 2. klases dalībnieki, kas konkursam bija sagatavojuši īpašus tērpus – gudrinieku cepures unčaukstošos pušķus. Trešās klases skolēni pārsteidza ar ļoti interesantiem, izteiksmīgiem, skaistiem un košiem plakātiem. Ceturtā klase iepriecināja ar to, ka ikviens klasesbiedrs pateica kaut ko labu par klases izvirzītajiem konkursa dalībniekiem un visi novēlēja veiksmi saviem gudriniekiem. Ar pārsteidzošu degsmi iesaistījās ikviens skolēns un skolotājs – par to lielumliels paldies.

Konkursā no katras klases tika aicināti četri skolēni. 1. klasi pārstāvēja Juliana Popoviča, Patrīcija Anete Dreimane, Edgars Didžus un Gustavs Lūsis. 2. klasi – Santa Zeidenberga, Melānija Sovere, Ramona Krupenko un Ulvis Ulpe. No 3. klases piedalījās Mārtiņš Grīnvalds, Oļegs Lapiņš, Daniels Bogdanavičs un Aleksis Barāns. No 4. klases – Lāsma Zemīte, Juris Jurijs Logins, Marsels Vaško un Ēvalds Šņoriņš. Spraigā cīņā 4. vietu izcīnīja Marsels Vaško. Ar trešās vietas iegūšanu sveicam Melāniju Soveri, otrās vietas ieguvēja ir Lāsma Zemīte un ar 1. vietas iegūšanu sveicam 2. klases skolnieci Santu Zeidenbergu.

Uzvarētājus iepriecināja saldās balvas un atzinības raksts par uzņēmību piedalīties konkursā. Šogad balvu saņēma ne tikai dalībnieki un uzvarētāji, bet visi atbalstītāji -klasesbiedri un skolotājas. Kopā visiem bija iespēja skatīties sirsnīgo animācijas filmiņu “Ledus sirds ll”.

Обучающий курс “Образование в области прав человека с разноуровневыми группами”

No 1.11. – 12.11.2019. piedalījāmies Erasmus+ programmas
Обучающий курс “Образование в области прав человека с разноуровневыми группами”

#ErasmusPlusLV#JSPA#PAFA

Apgūtās neformālās izglītības metodes veiksmīgi izmantojamas darbā ar jauniešiem un dažādām mērķauditorijas grupām, tām ir plašākas iespējas attiecībā uz aktivitātes saturu, laiku un formu, pietiekami elastīgas lai varētu izmantot dažādās situācijās. Projekta ietvaros neformālo izglītības metodes tika cieši sasaistītas ar izglītību cilvēktiesību jomā. Projekta mērķis apgūt metodes un pielietot darbā ar jauniešiem. Latvijā mobings ir aktuāla tēma pusaudžu vidū. Apgūstot zināšanas projekta ietvaros, Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra pedagoģes Sarmīte Verpele un Sarmīte Gaiķe sadarbojās ar 9.klases jauniešiem izzinot šo nopietno tēmu caur neformālām metodēm “Diskusija”, ”Teātra forumu” un “Pasaules kafeinīcu”. Jaunieši aktīvi piedalījās un darbojās nodarbībā un izzināja, kas ir mobings, vardarbības veidi un sekas. “Vai mums ir citas iespējas?”, to diskutējot kopīgi apspriedām. Redzot jauniešu lielo ieinteresētību un atsaucību turpināsim vadīt šīs apmācības jauniešu un vecāku grupām.

Mūsu skolas skolēnu radošie darbi par bērnību ir atrodami Valsts Valodas aģentūras izdotajā grāmatiņā “Mans bērnības stāsts”

Lepojamies, ka arī mūsu skolas skolēnu radošie darbi par bērnību ir atrodami Valsts Valodas aģentūras izdotajā grāmatiņā “Mans bērnības stāsts”. Šo krājumu saņēma meitenes, kuras 2018./2019. m.g. piedalījās konkursā: Solvita Aleksandra Popoviča, Adriāna Belova, Hedviga Mieze, Arita Mieze, Viktorija Oša.

Turpinam iesākto ceļu – izprast, kā dzīvot „zaļāk”?

8. janvārī „Sprīdīši” un „Mārītes” turpināja iesākto ceļu – izprast, kā dzīvot „zaļāk”, taupot dabas resursus. ZAAO projekta ietvaros, pirmsskolā viesojās skudra Urda, lai nosvinētu dzimšanas dienu kopā ar bērniem. Jaukā, draudzīgā atmosfērā raisījās sarunas, diskusijas par dažādu materiālu traukiem, galda piederumiem, iespēju tos lietot atkārtoti. Bērni klāja svētku galdu, kopā ar skudru Urdu baudīja zāļu tēju, ar kustībām attēloja dabā atrodamas dāvanas Urdai dzimšanas dienā. Redzētā multfilma rosina pievērst uzmanību produktu iepakojumam, domāt par dabas resursu taupīšanu ikdienā. Paldies skudrai Urdai un ZAAO projektam par dabai draudzīgas domāšanas un rīcības veicināšanu!

Cēsu apslēpto dārgumu meklēšanas ekspedīcija nr. 2.

6. janvārī čaklākie skolas bibliotēkas grāmatu lasītāji devās “Cēsu apslēpto dārgumu meklēšanas ekspedīcijā nr. 2.”, jo neilgi pirms Jaunā gada skolas bibliotēkā tika saņemta slepena vēstule ar norādēm, kur dārgumus meklēt. Vēstulē bija teikts, ka dārgumu meklētājiem jāprot nokļūt dažādās Cēsu vietās pa īsāko ceļu, un sešās pieturas vietās viņus gaidīs dažādi pārbaudījumi.

Ziemassvētku pasākums ar koncertu

19. decembrī notika lielais 1.- 4. klašu un 5.- 9. klašu Ziemassvētku pasākums ar koncertu, labo un teicamo, centīgo skolēnu apbalvošanu. 1.- 4. klašu pasākumā bērni gan dziedāja, gan dejoja, gan izpildīja akrobātiskus vingrojumus. Uz pasākumu tika aicināti arī vecāki un bijušie skolas darbinieki. Pasākumu vadīja māsas Hedviga un Arita Miezes – diena un nakts. Pasākuma beigās pie bērniem viesojās mīļi gaidītais Salavecītis. Arī pašam Salavecītim bija liels prieks uz skatuves redzēt tik daudz labo un teicamo, un centīgo skolēnu un pasniegt tik daudz dāvanu. 5.- 9. klašu pasākumu vadīja 8. klases rūķu komanda. Koncertu ievadīja skolotājas Gunitas Misuļinas – Puķītes dziedājums. Ļoti gaidīts bija Salavecītis, bet viņu nozaga nepaklausīgie puiši. Kamēr vecītis tika turēts gūstā, skolēni izpildīja Ziemassvētku dziesmas, dejoja un rādīja iespaidīgus akrobātiskus priekšnesumus. Ar rūķu, dziedātāju, dejotāju un skatītāju palīdzību Salavecītis tika atgūts sveiks un vesels un ieradās skaļu aplausu pavadīts.  Patīkamā gaisotnē bija pavadīts pirmssvētku vakars mūsu skolā. Liels paldies skolotājiem par ieguldīto darbu  koncerta tapšanā. Jauno gadu uzsākot, iepriecinām jūs ar siltajām atmiņām un fotogrāfijām no pasākuma. Lai mums visiem veselība, centība un aizrautība mācībās. Lai veicas!

Šogad  svētkus “Sprīdīši”svinēja pavisam savādāk

Šogad  svētkus “Sprīdīši”svinēja pavisam savādāk, ne tā kā citus gadus.

Katru rītu grupiņā bija ciemojies rūķis, lai atstātu vēstījumu un kādu pārsteigumu bērniem. Lai kā kustīgie “Sprīdīši”centās ieraudzīt veiklo dāvanu gādātāju, tomēr nekas neizdevās. Bērni tik pamanīja aizmirsto rūķa mici ,dažādās grupas vietās, kā arī dāvanu kasti, kas bieži atradās pavisam dīvainās vietās.

Svētku dienā rūķis bija atstājis norādes, pēc kurām, kopā ar vecākiem, bērni devās izpildīt uzdevumus un rotāt eglīti, kā arī, svinēt citādākus Ziemassvētkus.

Krēslas stundā lukturīšu izgaismotā svētku vieta tika piepildīta ar cepto piparkūku, pīrāgu un mandarīnu smaržu, dziesmu un rotaļu skaņām, ar noslēpumainu sajūtu, ko pavada vakara tuvošanās.

Vecāku rokās iegūlās kartiņa ar bērnu vēlējumiem un nākamā gada talismanu-pašu rokām gatavotā pelīte.