5.a – 9.a klašu mācību integrētā olimpiāde

24. janvārī aktīvie, zinātkārie un mērķtiecīgie skolēni no 5.a līdz 9.a klasei pieņēma izaicinājumu un piedalījās skolas organizētajā mācību integrētajā olimpiādē, kurā apvienojās vairākas zināšanas, prasmes un kompetences. Liels prieks un gandarījums ir par katra dalībnieka sasniegumu un vēlmi cīnīties, jo reiz kāds ir teicis “Ļaujiet man uzvarēt, bet ja es nevaru uzvarēt, ļaujiet man būt drosmīgam mēģinājumā”! Paldies skolotājiem par iedvesmu un ticības sparu.
Sveicam olimpiādes uzvarētājus!
5.a klase:
1. vieta Ramona Krupenko
2. vieta Leonīds Gammeršmidts
3. vieta Markuss Rieksts
6.a klase:
1. vieta: Sergii Zemtsov, Ralds Raiņiks
2. vieta: Alise Popoviča
3. vieta: Pēteris Zaremba
7.a klase:
1. vieta: Terēza Zagorska
2. vieta: Dāniels Dunders, Ēvalds Šņoriņš
3. vieta: Daniels Jānis Tuze
8.a klase:
1. vieta: Aleksandra Solvita Popoviča
2. vieta: Maija Rita Paula
3. vieta: Aleksa Lapiņa
9.a klase:
1. vieta: Kristiāna Aļeksejeva, Kristaps Bahmanis
2. vieta: Elīza Elza Jēkabsone, Aleksandra Bogdanova
3. vieta: Kirils Mihailovs