Šogad 1. septembris īpaši saviļņojoša atkalredzēšanās visiem skolēniem, vecākiem un pedagogiem. Priecājamies un esam lepni par saviem 12  pirmklasniekiem un viņu vecākiem, kuri mūsu skolas draudzīgi iekļaujošo vidi ir izvēlējušies saukt par savējo. Esam gandarīti par draudzīgo kolektīvu, kuram pievienojušies vairāki jauni, izcili un talantīgi pedagogi. Sveicam viņus uzsākot darba gaitas mūsu skolā! Visus kopā priecēja skolas skanīgās balss īpašnieces Monta Ozoliņa 5.a klase un Kristiāna Haritonova 9.a klase. Meitenes dziedot mūs visus aizveda sev līdzi dziesmu ceļojumā “Mazi esot, lieli gribam kļūt un nelauziet mums spārnu, vēl – dodiet to, ko devāt sev!” Svinīgajā pasākumā direktors Zigmunds Ozols sanākušo, kuplo skolas ģimeni iedrošinot uzrunāja: ”Mēs esam bagāti, stipri un droši! Esam tādi – esot kopā! Lai mēs visi arī šogad kļūstam bagātāki zināšanās un viedāki domās!”