11. novembrī – Lāčplēša dienā dedzām sveces godinot Latvijas brīvības cīņās kritušos.