Iekļaujošā izglītība vispārizglītojošās skolās

Ņemot vērā epidemoloģiskās situācijas attīstību valstī  un  veiktajiem pasākumiem saistībā ar COVID – 19 izraisīto uzliesmojumu pasaulē konference “Iekļaujošā izglītība vispārizglītojošās skolās”17.03.2020. tiek atcelta.

Konferenci organizēsim 20.10.2020. ( informācija sekos)