Skaļās lasīšanas konkurss 2024.

“Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkots konkurss 11 – 12 gadus veciem 5. klašu skolēniem trīs kārtās – skolā, novadā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kad tiek izvēlēts labākais lasītājs Latvijā- lasīšanas čempions.
Tomēr, saprotot, ka labas lasīšanas prasmes veidojas pirmajās klasēs un daudzi skolēni lasa labi, tad kopā ar skolotājām vienojāmies, ka šogad rīkosim “Skaļās lasīšanas sacensības” sākumskolā. Bet labākajiem lasītājiem būs iespēja uzstāties pirmsskolas grupiņās “Sprīdīši” un “Mārītes”, piešķirot šim konkursam lasīšanas nozīmes izpratni- Kādēļ jālasa labi? Lai klausītājiem būtu interesanti klausīties un lasīšana un klausīšanās sagādātu prieku.
Lasīšanas sacensības 9. maijā uzsāka 1. klases skolēni. Pārsteigums bija tas, ka visi pirmklasnieki prot lasīt un bija arī tik drosmīgi, ka varēja apsēsties lielajā krēslā klases priekšā un lasīt savu stāstu.
15. maijā skolas ābeļdārzā norisinājās “Skaļās lasīšanas sacensības” 2. klases skolēniem. Skolotājai Inesei un skolēniem bija palikusi atmiņā muzikāli literārā stunda marta sākumā, kad ciemos pie sākumskolas skolēniem bija ieradusies Cēsu centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Lāsma Vasmane- Mašina, kas, par godu bērnu grāmatu autores un ilustratores Margaritai Stārastes 110 jubilejai, izstāstīja un parādīja stāstu par Zīļuku – grāmatas varoni. Tādēļ arī uz Skaļās lasīšanas sacensībām katrs skolēns bija izvēlējies kādu no Margaritas Stārastes ilustrētajām grāmatām. Savukārt, dizaina un tehnoloģiju stundās pēc 4. klases meiteņu iniciatīvas un skolotāja Ulda padoma, tika pagatavoti 6 pavisam īsti Zīļuki, kas, līdz ar citiem izciliem darbiem, priecēja izstādē skolas 2. stāva gaitenī.
22. maijā par konkursa “Skaļās lasīšanas sacensības” dalībniekiem kļuva 3. klases skolēni. Pēc sagatavošanās. katrs rindas kārtībā nāca klases priekšā un lasīja savu izvēlēto grāmatas fragmentu. Pārējie uzmanīgi klausījās un arī izvēlējās trīs klasesbiedrus, kas viņuprāt lasīja visinteresantāk. Rezultāti tika apkopoti uz tāfeles.
23. maijā 4. klases skolēni arī cīnījās par godu pārstāvēt savu klasi un doties uz pirmsskolu lasīt kādu pasaku. 30. maijā savu stāstu vai pasaciņu uz grupiņu “Mārītes” devas lasīt Ralfs Miksons, Agate Oruba, Rūta Rommele, Laura Janova un Eduards Grimms.
27. maijā labākie un drosmīgākie grāmatu lasītāji 1. kl. Gustavs Bērziņš, Sandrus Didžus un Vairis Dāboliņš, 2. klases skolnieks Mikus Grīnvalds, 3. klases skolnieki Marta Keita Freimane, Vanesa Leoparde, Eliass Krūza, kā arī 5.b klases skolniece Valērija Leoparde devas uz pirmsskolas grupiņu “Sprīdīši” iepriecināt ar savu lasītprasmi.
Arī 5.- 9. klašu skolēniem tika dota iespēja piedalīties “Skaļās lasīšanas sacensībās”. 30. maijā 6. klases skolēni Rasa Sofija Grimma, Ramona Krupenko, Markuss Dudāns un Daniels Gudeļonoks, kā arī 7. klases skolniece Kerija Briška, ar savām pasakām devas ciemos pie 1. klases skolēniem, lai radītu vēl lielāku interesi par lasīšanu un grāmatām.
Katrā ciemošanās reizē tika dziedāta Raimonda Paula dziesma “Par Pasaku un Nesaku” un klausītāji varēja novērtēt lasītājus ar uzlīmju sirsniņām.
Noslēgumā Skaļās lasīšanas konkursa dalībnieki saņēma pateicības. Gan skolēni, gan pirmsskolas grupiņu bērni mudināti mācīties lasīt aizvien labāk, lai grāmatu lasīšana sagādātu prieku gan pašiem, gan klausītājiem, tajā skaitā, lai skolēni iepazītos ar vasarā lasāmo ieteicamo grāmatu sarakstu un vismaz dažas no šīm grāmatām arī izlasītu. Priecīgu, piedzīvojumiem bagātu vasaru vēlot,
Bibliotekāre Elīna

1.jūnijā 5.-6.klašu tautisko deju kolektīvs “Kamolītis” piedalījās Cēsu novada skolu jaunatnes deju svētkos ” Viņi to pa īstam prot”.
5.-9.klašu grupā uzstājāmies ar deju “Pār deviņi novadiņi”, parādot savu dejotprieku un dejotprasmi. Deju kolektīvam tā bija darbīga, emociju un prieka pilna diena, jo  pirmo reizi ierakstīja savus deju soļus Cēsu novada deju svētkos! Izdzīvoja dažādas emocijas gan prieku, gan satraukumu, gan gandarījumu par paveikto. Paldies par atbalstu dejotāju vecākiem! Liela pateicība Leonīda un Otto mammām par palīdzību bērnus sapsot koncertam!

7.b klasei ir paveicies, jo jau septīto gadu skolēnus audzina vienreizēja skolotāja Ieva Taube. Par viņu varam teikt: “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”! Sadarbība un komandas darbs, empātijas izrādīšana skolēnu daudzveidīgajām vajadzībām, tā ir neliela daļa, kas raksturo Ievu. Viņa ir skolotāja, kas efektīvi māca visus savus skolēnus, dažus aizrauj ar savu degsmi, mudina iziet ārpus komforta zonas un nepadoties pie pirmajām neveiksmēm, taču kādam palīdz skolotājas miers un pacietība. Bērni par skolotāju saka: “Viņa mūs māca būt draudzīgiem citam pret citu, izpalīdzīgiem un labestīgiem. Vēl skolotāja māca mums būt patstāvīgiem un prasmi atbildēt par padarīto vai nepadarīto. Par labajiem darbiem viņa mūs uzslavē, bet, ja esam izdarījuši kaut ko sliktu, tad tā arī pasaka”. Lepojamies! 🫶🫶🫶

Smaidīgi, laimes piepildīti, lepni, ambiciozi, mērķtiecīgi, gatavi dzīves sniegtajiem izaicinājumiem. Jā, tieši šādi ir mūsu skolas devīto klašu jaunieši, kuriem Pēdējais zvans Cēsu Bērzaines pamatskolā ieskanēja pēdējo reizi. Stāsts par skolā pavadītiem aizraujošiem piedzīvojumiem, gūtajām zināšanām un draudzību piepildītiem gadiem tika izstāstīts caur dziesmām, asarām, smiekliem, patiesu lepnumu un piederības sajūtu skolai. Devītās klases skolēnus sveica skolas biedri, dodot ceļamaizi nākotnes sasniegumiem.
Paldies par atbalstu, dāvāto mīlestību ģimenēm, skolotājiem, klases audzinātājiem Sanitai un Mārim, skolasbiedriem.
Elīna, Juri, Emīl, Daniel, Alan, Mārci, Kristiān, Edgar, Aleksa, Viktorija, Ralf, Maija, Aleksandra, Reini, Stefan, Artūr, Ričard, Arvīd, Raiti, Gunti, Rihard: “… kāpiet kalnā, augstu kalnā kāpiet, lai plašā pasaule Jūs redz! ❤
Patiesā sirsnībā, Jūsu skola!

Jaunā talantīgā māksliniece – mūsu skolas skolniece Leila Barahasa, patiešām ir radījusi brīnumainus un unikālus mākslas darbus, kurus iespējams apskatīt ikvienam Atbalsta centrā “Pērle” Cēsīs. Šodien zīmējumu un komiksu izstādi apmeklēja arī Leilas klasesbiedri un klases audzinātāja Inese Aide. Visi bija pārsteigti un gandarīti par Leilas talantu zīmēšanā un komiksu radīšanā. Lepojamies par Leilas veikumu! ❤️❤️❤️ Skolēni iepazinās arī ar atbalsta centra darbību un piedāvātajām iespējām gan bērniem, gan pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Atbalsta centrs piedāvā cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām iespēju nodarboties ar radošām nodarbēm, kā aušanu, keramiku, veidošanu un citām aktivitātēm. Pateicamies Leilas mammai par silto uzņemšanu un atbalsta centra izrādīšanu! 🫶

Šodien 7.a klase devās pārbaudīt savu fizisko sagatavotību Siguldas izturības trasē Tarzāns. Visi izgāja vismaz 2 trases . Daži tika līdz pat 9.grūtību pakāpei. Arī 2 mammas to izturēja. Nosvīduši un priecīgi, tikām pie negaidīta bonusa – pusdienas bez maksas!!!🙂

Ko var sniegt deja? Kādus ieguvumus var gūt dejojot tieši latviešu tautas dejas? Kāpēc ir svarīgi saglabāt šo tradīciju? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kas nāk prātā, izdzirdot atslēgas vārdus tautas deja, bērni, skatuve.
Mūsu skolas tautisko deju kolektīva “Kamolītis” un mūsdienu deju grupas “Vīzija” vadīšana ir skolotājas Sanitas Ceriņas sirdslieta. Viņas iedvesmoti skolēni jau cītīgi apguvuši daļu no XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra. Jaunie deju mākslinieki dejo arī mūsdienu dejas, kas ir vairāku dejas stilu savienojums un no dejotāja prasa augstu fizisko sagatavotību, vienlaicīgi iemāca neierobežotu kustību brīvību. Skolas svētki nav iedomājami bez deju kolektīvu uzstāšanās, kuros mākslinieki iepriecina un iedvesmo ikvienu – skolēnus, skolotājus, vecākus un skolas viesus. Skolotāja Sanita ir audzinātāja 9.a klases jauniešiem, kuri tūlīt iegūs pamatizglītību. Skolotājas vēlējums saviem jauniešiem: “ Lai šodienas prieks par sasniegto, iedvesmo mērķtiecīgi doties tālāk uz jauniem sasniegumiem”! Lepojamies!
🫶🫶🫶

Zoodārzs ir īpaša, aizraujoša vieta, kur atpūsties, iegūt jaunas zināšanas. “Sprīdīši” izmantoja 22.maija vēja un saules pielieto dienu, lai iepazītu Siguldas Zoodārza iemītniekus. Ar lielu interesi un sajūsmu bērni aplūkoja zebras, divkupru kamieli, lamas, dzeloņcūku un citus dzīvniekus. Piepildīti ar smaidiem un pozitīvām emocijām “Sprīdīši” atgriezās skolā. Piedzīvotais un iepazītais ekskursijā būs iespēja jaunām sarunām ģimenes lokā, kā arī interesei par dzīvo dabu.