Piedalamies konkursā “Tīrai Latvijai!”

Tā kā mūsu skola un arī pirmsskolas grupas piedalās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, šodien, pirmsskolu grupu bērni diskutēja par dabai draudzīgu dzīvesveidu, par to kā kopīgi saudzēt un taupīt dabas resursus.

Lai būtu kur izvietot izlietotās baterijas un makulatūru, bērni ar lielu prieku un aizrautību paši gatavoja arī kastes.

Aicinām vecākus kopā ar bērniem nest uz pirmsskolu gan makulatūru, gan izlietotās baterijas un piepildīt šīs bērnu gatavotās kastes.

Būsim atbildīgi un labos darbus videi turpināsim arī šajā mācību gadā!