Skolotāju diena

Katrs priekšmets ir vissvarīgākais!

Un to mēs visi respektējam.

Katra skolotāja –  vislabākā !

Un to mēs neviens nenoliedzam .

Jo jūs ar untumiem un smukumiem, ar jautrajiem jociņiem.

Ar smaidiņiem un nadziņiem, ar enerģijas lādiņiem .

Katrs skolēns vislabākais! Un katrs kontroldarbs – visvieglākais!

Kad es dusmojos, es izliekos, dziļi sirdī es priecājos!

Piektdien 3. oktobrī plkst. 11.00 mēs visi pulcējāmies skolas  Lielajā zālē, lai sveiktu mūsu mīļās skolotājas un skolotājus. Ar skaistiem vārdiem priecēja 9. klases skolnieces:  Margarita Jolkina , Elvīra Popoviča,  Hedviga Mieze, Samanta Oša, Sintija Zūzane , Aleksandra Ovčiņņikova. Nākošais sveiciens bija no  9.klases metalofonu ansambļa sveiciens ar  A. Šņitkes skaņdarbu “ Valsis”, ko papildināja skolotājas Sanitas Ceriņas dejotais valsis – bija pavasaris, uzziedēja ziedi, tad vasara – prieks! Visbeidzot pienāca rudens.  Ar dziesmu “ Paši skaistākie vārdi” skolotājus sveica 3.klases skolnieces : Melānija Sovere un Monta Ozoliņa.  Iepriecināja arī 1.- 4. klašu koris ar dziesmu “Dipu dapu lācis nāk.” un Kerijas Briškas metalofona spēle. Sekoja 6.-9. klašu deju kolektīva “Vīzija” sveiciens Skolotāju dienā  –  deja “TAKI TAKI” un 5. -6. klašu jautrais sveiciens – dziesma repa stilā – “Sveiciens Skolotāju dienā!”.  Skolotājus sveica arī  4.a un 4.b klases apvienotais ansamblis ar dziesmu “Zobiņdziesma”.  Nākamās sveica 7.klases meitenes Kristiāna Aļeksējeva un Kitija Gurtska ar dziesmu “Ronjas un Birka duets”. Tad sekoja pārsteigums skolotājiem –  5.-9. klašu zēnu mājturības stundās darinātie koka svečturīši. Pasākumu noslēdza  9.klases meitenes ar dziesmu “ Tikai nesaki nevienam”, aicinot skolotājus būt sirsnīgiem, jautriem un laimīgiem.

Paldies mūsu dārgajām skolotājām : Daigai Ducenai, Mārai Baginskai, Sanitai Ceriņai, Sintijai Mašlakovai un Ievai Taubei par sirsnīgo pasākumu!

Mīļie skolotāji ,daudz labu dienu gaidīt un sveikt, daudz labu darbu plānot un veikt, daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt ! Sirsnīgi sveicam skolotāju dienā!

 

9.klases skolnieces Margarita Jolkina un Elvīra Popoviča.