Pieteikšanās kursiem

"Izglītojamā uzvedības traucējumi, to izpratne, korekcijas darbs, individualizēta pieeja optimālu mācību sasniegumu nodrošināšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām" (8 stundas)

Kursi notiks ZOOM platformā

21.09

Reģistrēties šeit

"Izglītojamā uzvedības traucējumi, to izpratne, korekcijas darbs, individualizēta pieeja optimālu mācību sasniegumu nodrošināšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām" (8 stundas)

Kursi notiks ZOOM platformā

28.09

Reģistrēties šeit

"Izglītojamā uzvedības traucējumi, to izpratne, korekcijas darbs, individualizēta pieeja optimālu mācību sasniegumu nodrošināšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām" (8 stundas)

Kursi notiks ZOOM platformā

05.10

Reģistrēties šeit

"Izglītojamā uzvedības traucējumi, to izpratne, korekcijas darbs, individualizēta pieeja optimālu mācību sasniegumu nodrošināšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām" (8 stundas)

Kursi notiks ZOOM platformā

12.10

Reģistrēties šeit

"Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, sociāli-emocionālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stundas)

Kursi notiks ZOOM platformā

26.10

Reģistrēties šeit

"Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, sociāli-emocionālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stunda)

Kursi notiks ZOOM platformā

02.11

Reģistrēties šeit

"Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, sociāli-emocionālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stunda)

Kursi notiks ZOOM platformā

09.11

Reģistrēties šeit

"Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, sociāli-emocionālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stundas)

Kursi notiks ZOOM platformā

23.11

Reģistrēties šeit