Pieteikšanās kursiem

"Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, sociāli-emocionālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stundas)

Kursi notiks ZOOM platformā

20.09

Reģistrēties šeit

"Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, sociāli-emocionālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stundas)

Kursi notiks ZOOM platformā

04.10

Reģistrēties šeit

"Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, sociāli-emocionālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stunda)

Kursi notiks ZOOM platformā

18.10

Reģistrēties šeit

"Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, sociāli-emocionālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stunda)

Kursi notiks ZOOM platformā

25.10

Reģistrēties šeit

"Izglītojamā uzvedības traucējumi, to izpratne, korekcijas darbs, individualizēta pieeja optimālu mācību sasniegumu nodrošināšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām" (8 stundas)

Kursi notiks ZOOM platformā

27.09

Reģistrēties šeit

"Izglītojamā uzvedības traucējumi, to izpratne, korekcijas darbs, individualizēta pieeja optimālu mācību sasniegumu nodrošināšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām" (8 stundas)

Kursi notiks ZOOM platformā

11.10

Reģistrēties šeit

"Izglītojamā uzvedības traucējumi, to izpratne, korekcijas darbs, individualizēta pieeja optimālu mācību sasniegumu nodrošināšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām" (8 stundas)

Kursi notiks ZOOM platformā

01.11

Reģistrēties šeit

"Izglītojamā uzvedības traucējumi, to izpratne, korekcijas darbs, individualizēta pieeja optimālu mācību sasniegumu nodrošināšanai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām" (8 stundas)

Kursi notiks ZOOM platformā

08.11

Reģistrēties šeit