Konferences

Stratēģijas un praktiskā darbība atbalstot skolēnus ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām

Speciālistu lomu (atbalsta personāls) kā var palīdzēt skolotājiem

25.02.2020.

Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā norisinājās starptautiskā diskusija ERASMUS + K2 project “Atbalsts skolēniem ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām”.  Diskusijā piedalījās pedagogi no Turcijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Grieķijas, Lietuvas, Portugāles, Rumānijas un Latvijas. Viesi un  Cēsu novada skolu pedagogi iesaistījās diskusijā un dalījās pieredzē ar savu skolu labajiem piemēriem “Stratēģijas un praktiskās darbības atbalstot skolēnus ar rakstīšanas un lasīšanas grūtībām” un “Speciālistu loma (atbalsta personāls) kā var palīdzēt skolotājiem”.

Paldies Cēsu 1.pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas, Spāres pamatskolas, Cēsu Jaunās pamatskolas un Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra pedagogiem par dalīšanos pieredzē ar praksē pārbaudītām labā piemēra metodēm!

Bērni ar uzvedības grūtībām vispārizglītojošā skolā. Izaicinājumi un iespējas

12.03.2019.

Konference “Bērni ar uzvedības grūtībām vispārizglītojošā skolā. Izaicinājumi un iespējas” (12.03.2019.)

Sociālo prasmju sekmēšana pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem

15.03.2018.

LU Cēsu filiāle sadarbībā ar Cēsu internātpamatskolu – attīstības centru LU 76.starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros organizēja zinātniski lietišķo konferenci “Sociālo prasmju sekmēšana pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem”.

Bērns ar speciālām vajadzībām skolā

13.03.2018.

Konference “Bērns ar speciālām vajadzībām skolā”.

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem

16.02.2018.

VISC Speciālās izglītības nodaļas seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem.

Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības problēmas, aktuālie risinājumi un diagnostika

14.03.2017.

Konference “Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības problēmas, aktuālie risinājumi un diagnostika”.