Konferences

Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros otrdien,15. martā, notika arī reģionālā konference "Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos".

15.03.2022.

80. Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 2022. gada 15.martā Zoom tiešsaistes konferencē tika iekļautas četras sekcijas. Sekcija “Atbalsts skolotājam viņa personīgās kapacitātes stiprināšanai darbam iekļaujošās izglītības apstākļos” tika veidota sadarbojoties LU Cēsu filiālei ar sadarbības partneriem Cēsu novada pašvaldību un Cēsu Bērzaines pamatskolu – attītības centru. Tās mērķis sekmēt, lai izglītības sistēmas centrā līdzās bērnam tikpat nozīmīgs būtu arī pedagogs un viņa vajadzības. Ārsts – psihoterapeits, Rīgas Stradiņa Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs Artūrs Miksons runāja par skolotāja izjūtām un reakcijām nonākot krīzē, atklājot kādām dažādām reakcijām iziet cauri jebkurš, kurš nonāk krīzē – gan bērns, gan vecāks, gan pedagogs. Viņš mudināja katram pašam vairāk izprast sevi, deva iedrošinājumu, ka, nonākot krīzē vai mainīgās situācijās, virzība tomēr vienmēr notiek uz augšu, uz attīstību. Galvenais ir dot sev iespēju vismaz aizdomāties.

Latvijas Universitātes profesore un pētniece Guna Svence dalījās atziņās, kas gūtas starptautiskā projektā, pētot skolotāju dzīvesspēku, to iezīmju kopumu, kas veicina indivīda adaptāciju, sastopoties ar dažādiem izaicinājumiem. Kā galvenie faktori tika minēti: kolēģu atbalsts darba vietā, pozitīva darba vide un psiholoģiskais klimats darba vietā. Profesores ieteikums – veidot skolās skolotāju atbalsta grupas līdzīgi kā tas jau ir psihologiem.

Sekcijas noslēgumā klausītāji varēja iepazīties ar Igaunijas privātās iekļaujošās krievu valodas  skolas “Vivere” labās prakses piemēriem darbā iekļaujošās izglītības apstākļos. Skolas dibinātāja un vadītāja Jūlija Stolderova akcentēja, ka ļoti svarīgi ir apzināties, ka šajā situācijā neesam vieni un šo nozīmīgo darbu varam veikt kopā, sadarbojoties ar dažādām atbalsta grupām un bērnu vecākiem. Svarīgi jau agrīni atpazīt katra bērna grūtības un attīstības iespējas, lai katrs no viņiem varētu sasniegt savu maksimālo rezultātu tieši savā jomā. Jūlijas vēlējums visiem konferences dalībniekiem – ieraudzīt jaunas iespējas, nebaidīties un strādāt iekļaujoši!

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros otrdien,16. martā, notika arī reģionālā konference "Izglītības un reģionālo reformu izaicinājumi".

16.03.2021.

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros otrdien,16. martā, notika arī reģionālā konference “Izglītības un reģionālo reformu izaicinājumi”. Plenārsēdi atklāja augstskolas rektors I.Muižnieks, pēc tam savās atziņās un pieredzē dalījās visu universitātes filiāļu pārstāvēto pilsētu vadītāji. Noslēgumā runāja LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošais eksperts M.Bērziņš, analizējot Latvijas iedzīvotāju izvietojuma iezīmes pēc iegūtā izglītības līmeņa.

Pēcpusdienā dalībnieki varēja pieslēgties trīs dažādām sekcijām: “Pārmaiņas mūsdienu izglītībā”, “Iekļaujošā izglītība reģionu vispārizglītojošās skolās” un “Labās prakses piemēri jaunā izglītības satura īstenošanā”.

Sekcijas “Iekļaujošā izglītība vispārizglītojošās skolās” tika apspriesta aktuāla tēma par Emocionālo veselību un aizsargmehānismiem nepatīkamu emociju gadījumā, ar kuru pieredzē dalījās Latvijā pazīstams ārsts – psihoterapeits, RSU Psihosomātiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs Artūrs Miksons. Par iekļaujošo pieeju vispārizglītojošās skolās un darbu ar vecākiem  pieredzē dalījās Rīgas 5.pamatskolas – attīstības centra direktore Iluta Vilnīte un  Codes pamatskolas direktore Laila Juricka.

Stratēģijas un praktiskā darbība atbalstot skolēnus ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām

Speciālistu lomu (atbalsta personāls) kā var palīdzēt skolotājiem

25.02.2020.

Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā norisinājās starptautiskā diskusija ERASMUS + K2 project “Atbalsts skolēniem ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām”.  Diskusijā piedalījās pedagogi no Turcijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Grieķijas, Lietuvas, Portugāles, Rumānijas un Latvijas. Viesi un  Cēsu novada skolu pedagogi iesaistījās diskusijā un dalījās pieredzē ar savu skolu labajiem piemēriem “Stratēģijas un praktiskās darbības atbalstot skolēnus ar rakstīšanas un lasīšanas grūtībām” un “Speciālistu loma (atbalsta personāls) kā var palīdzēt skolotājiem”.

Paldies Cēsu 1.pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas, Spāres pamatskolas, Cēsu Jaunās pamatskolas un Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra pedagogiem par dalīšanos pieredzē ar praksē pārbaudītām labā piemēra metodēm!

Bērni ar uzvedības grūtībām vispārizglītojošā skolā. Izaicinājumi un iespējas

12.03.2019.

Konference “Bērni ar uzvedības grūtībām vispārizglītojošā skolā. Izaicinājumi un iespējas” (12.03.2019.)

Sociālo prasmju sekmēšana pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem

15.03.2018.

LU Cēsu filiāle sadarbībā ar Cēsu internātpamatskolu – attīstības centru LU 76.starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros organizēja zinātniski lietišķo konferenci “Sociālo prasmju sekmēšana pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem”.

Bērns ar speciālām vajadzībām skolā

13.03.2018.

Konference “Bērns ar speciālām vajadzībām skolā”.

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem

16.02.2018.

VISC Speciālās izglītības nodaļas seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem.

Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības problēmas, aktuālie risinājumi un diagnostika

14.03.2017.

Konference “Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības problēmas, aktuālie risinājumi un diagnostika”.