Foto galerija 2019./2020.m.g. (skola)

Vecāku skoliņa 27.02

Reading with Ease and Fun

Gudrs vēl gudrāks

Erasmus+ projekts “Mobings pusaudzu vidū”

Ziemassvētki LIDO

Karjeras pasākumi

Vecāku skoliņa

Salidojums 2019

Valsts dzimšanas diena

Sporta diena

5.klases iesvētīšana

Miķeļdiena

Citāda dzejas stunda

Zinību diena