Autors: lapulapa.lv

Paldies par tikšanos

Krāsainā pasaule

Pīlādzītis piedāvāja,

Lai es ogu plūktu…Ai, kā gribas rudens košumu ienest grupas telpās! Zeltainās lapas, košās pīlādžogas…Uzmini nu, ar ko mēs zīmējam? Vai tu zini, kur paslēpies rudens lielākais draugs lietussargs?

Rudens nāca lapas bira…

Rudens nāca, lapas bira …

… arī mūsu skolas apkārtnē. Dodoties pastaigā, pēc „Sprīdīšu” puišu ierosinājuma ķērāmies pie darba. Drīz vien liepu un kļavu lapu zelts sagūla lielā kaudzē. Bērni bija gandarīti par paveikto.

Mācāmies darot – skrūvējam, būvējam!

Ir patīkami vērot, ka bērni pamana lietas, kuras, ilgu laiku kalpojušas, ir jāpielabo, un meklē piemērotus darbarīkus, lai tās salabotu.

Ābolu balle

Miķelītim šogad bija bagāta ābolu raža. Ābolus mizojām, dalījām uz pusēm, pētījām to uzbūvi, sēklas, smaržojām, garšojām. Paši cepām saldās ābolmaizītes. Maizīšu bija mazāk, kā bērnu – domājām, kā sadalīt, lai pietiek visiem.

Oktobra sākumā, runājot par labību, nolēmām cept paši savu maizīti. Lasījām recepti, sastādījām iepirkumu sarakstu un devāmies uz veikalu, kur nopirkām gan maizes cepšanai, gan sviestmaižu pagatavošanai nepieciešamos produktus. Lasījām recepti, svērām, mērījām, bērām. Kamēr maizīte cepās, gatavojām sviestmaizes, kuras notiesājām pie pusdienu galda.

Kā smaržoja pašu gatavotais maizes kukulītis! Neaizmirsām arī par saviem draugiem.Bērni domāja, kā sadalīt – mērīja gan ar lineālu, gan ar nosacīto mēru, līdz kukulīti sadalīja 3 līdzīgās daļās. Cik gardi!

Runājot par grauda ceļu līdz maizei, skatījāmies filmu par ūdensdzirnavām, kopā ar „Mārītēm” braucām skatīties Āraišu vējdzirnavas. Vēl ilgi pēc ekskursijas bērni runāja par lielo Mārtiņu, kas ir dzirnavu centrā, par grūto meldera darbu.

Kino “Hocus Pocus”

30. oktobrī, 5.- 9. klašu čaklākie dārznieki tika aicināti uz kino “Hocus Pocus” un popkornu, čipsiem un jautrību skolas bibliotēkā. Balvā par darbu dārzā visiem tika jaukas krūzītes ar gardumiem.

Paldies visiem dārzniekiem un pavāriem – Adrianai Belovai, Aleksandrai Popovičai, Arvīdam Letjaginam, Rihardam Vītolam, Artūram Kudrjavcevam, KristapamJānim Bahmanim, Artjomam Kopasovam, Elīnai Rimšai, Emīlijai Rūtai Samovičai, Aleksandrai Bogdanovai, Naurim Aleksejevam, Margaritai Jolkinai, Elvīrai Popovičai, Samantai Ošai, Agnesei Lauvai, Hedvigai Miezei, Kārlim Rudzītim, Ritai Klētniecei.

Pārsteiguma ekskursija uz Kārļiem

28. oktobrī, 1.- 4. klašu čaklākie dārznieki ar skolas autobusu devās pārsteiguma ekskursijā uz Kārļiem. Tur visiem bija iespēja jāt ar Sesīļu ponijiem. Tas bērniem sagādāja lielu prieku.

Lielu paldies sakām visiem čaklajiem pavasara un rudens dārzniekiem un pavāriem – Aleksandram Aļūsovam, Gustavam Lūsim, Ričardam Jackovskim, Edmundam un Edgaram Didžum, Julianai Popovičai, Melānijai Soverei, Santai Zeidenbergai, Montai Ozoliņai, Katrīnai Lūkinai, Ralfam Svitkam, Markum Dudānam, Alisei Valcei, Alisei Popovičai, Kristapam Sidorčenko, Kerijai Briškai, Danielam Bogdanavičam, Evelīnai Tilipai, Amandai Kilipai, Robertam Gurtskim, Naurim Krūmiņam, Terēzai Zagorskai, Alisei Eltermanei, Samantai Eltermanei, Denisam Soveram, Sergejam Fomičovam, Danielam Rosagorskim, Rihardam Lasmanim, Jurim Loginam.

Slaima gatavošanas meistarklase

29. oktobra rīts ”Sprīdīšos”atnāca noslēpumains un satraukuma pilns, jo skolotājas mudināja bērnus, uz grupiņu līdzi ņemt mazu burciņu.

Pārsteigums atklājās pēcpusdienā, kad sk. Ineses mazmeitiņa Keita, iepazīstināja zinātkāros bērnus ar elastīgās masas (slaima) gatavošanas sastāvdaļām.

Emocijas! Emocijas! Prieks, aizrautība, ziņkāre bija tās, kas paņēmaun pazaudēja laiku. Ritēja minūte pēc minūtes un slaims jau gatavs. Tāda ieinteresētība un aizrautība sen nebija redzēta!

„Sprīdīši” ļoti uzmanīgi klausījās, vēroja, sekoja Keitas norādēm, lika un maisīja sastāvdaļas, salīdzināja kā kuram izdevies. Gatavo masu maisīja , staipīja,darbojās ar lielu prieku.

Tas bija fantastisks atklājums, kā pašiem pagatavot savu „slaimu”.

Paldies Keitai par viņas pacietību un darbošanos ar bērniem!

Viesošanās Liepas pagasta Maizes mājā

“Pīlādzīša” 3.grupas bērni viesojās Liepas pagasta Maizes mājā. Iepazina to grūto maizes ceļu līdz mūsu vēderam. Paldies Ainai Tarasovai un viņas palīgiem!

Veiksmīga karjera: mērķis, izicinājumi, kompetences 3

Veiksmīga karjera: mērķis, izicinājumi, kompetences 3. (Karjeras atbalsts, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001)

No 14. līdz 18. oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa, kura šogad aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”.

Ar mērķi rosināt jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā, vidē un nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, mūsu skolas skolēni piedalījās vairākos pasākumos.

Karjeras nedēļā 1.- 4 klašu skolēni skolotāju vadībā iepazinās ar dažādām profesijām. Notika sarunas sociālo zinību un klases stundās un tika spēlētas “ Profesiju spēles”.

Pirmā Karjeras nedēļas diena 5.-9. klašu skolēniem sākās ar mācību stundu, kuras laikā skolotāji aktualizēja jautājumu “Kāpēc man jāmācās šis mācību priekšmets? ”. Tajā noskaidroja, kurās profesijās nepieciešamas konkrētā priekšmeta zināšanas.

Pēcpusdienā 5., 6. klašu skolēnu komanda piedalījās spēlē “Orientējies profesijā” Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. Skolēni, pildot sagatavotos uzdevumus, apmeklēja profesiju stacijas, kur iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem: keramikas meistaru, šuvēju, tekstilmateriāla dizaina speciālistu, interjeristu, mākslinieku, mehatroniķi, horeogrāfu, kustību režisoru, muzikologu, komponistu un angļu valodas tulku.

Otrdien 9. klases zēni – Kārlis, Dins, Adrians un Armands – devās tikties ar filmas “Attīstības kods 09.08.2014. IKU Eduards” varoni – mini traktoru. Bija iespēja uzzināt informāciju par mini traktoru izmantošanu un iespējām strādāt ar šo tehniku. Pasākuma dalībnieki labprāt izmantoja iespēju izbraukt ar mini traktoru.

7., 8. klašu skolēni apmeklēja radošo industriju centru – koprades māju Skola 6. Vadītāja
Dita Trapenciere stāstīja par centra Skola 6 piedāvātajām iespējām. Darbnīcu telpas tiek iznomātas pašnodarbinātajiem vai uzņēmumiem, kuru darbība saistās ar radošajām industrijām – mākslu, mūziku, dizainu un amatniecību.

Interaktīvā veidā centra vadītāja parādīja, kādu profesiju darbu drīzā nākotnē aizstās roboti un tehnoloģijas. Skolēni labprāt iesaistījās digitālajā aptaujā, izsakot savu viedokli par dažādiem jautājumiem: līdz kuram vecumam cilvēkam jāmācās, ko vissvarīgāk iemācīties skolas laikā u.c. Skolēni atzina, ka cilvēkiem jāmācās visu mūžu un ka vissvarīgāk skolā apgūt prasmi domāt loģiski, māku komunicēt un sadarboties, apgūt digitālās prasmes. Svarīgi saprast par ko gribi kļūt un iemācīties runāt publikas priekšā. Skolēni nosauca arī savas iespējamās nākotnes profesijas – ārsts, policists, dizainers, inkasators, jurists un vizāžists. Noslēgumā Dita Trapenciere izrādīja koprades mājas telpas. Skolēni varēja pārliecināties, ka šobrīd darbnīcās jau strādā tērpu dizaineres, gleznotāji, mūziķi.

Trešdien 9. klases skolēni apmeklēja Cēsu pieaugušo izglītības centru BUTS. Tur viņi iepazinās ar iespējām papildināt savas zināšanas dažādos kursos, kurus pārsvarā var izmantot bezdarbnieki, bet arī citiem interesentiem ir iespēja apgūt kādu profesiju īsā laika posmā. Izglītība iegūstama tādās jomās kā dārzniecība, apsardzes darbs, celtniecība, floristika, metināšana u. c. Laužot stereotipu par metināšanu kā izteikti vīrišķīgu nodarbošanos, skolēni uzzināja, ka šo profesiju aizvien biežāk izvēlas arī sievietes.

Piektdien 18. oktobrī notika Karjeras nedēļas noslēguma pasākums Cēsu bērnu un jauniešu centrā. Uz pasākumu devās Cēsu novada skolu jaunieši un arī mūsu skolas 8. un 9. klases komanda 5 skolēnu sastāvā. Skolēni tikās ar 7 dažādu jomu ekspertiem – galdnieku, pārtikas tehnologu, komunikāciju speciālistu, konditoru, policistu, darba devēju un karavīru. Eksperti bija sagatavojuši uzdevumus un iesaistīja skolēnus diskusijā. Komandas apmeklēja visus ekspertus. Elvis, Jānis, Rita, Laine un Vanesa atzina, ka pasākums bija izdevies. Vislabāk viņiem patika veidot saldās bumbiņas un gatavot dzirkstošo dzērienu. Bija interesanti sarunāties ar darba devēju Emīlu Lukjanski un komunikāciju speciālistu Kārli Potu.

Absolventu un pedagogu tikšanās 19.oktobrī