Autors: Veronika Ovčiņņikova

Attālinātās mācības

Sociālā distancēšanās

Integratīvās mākslas festivāls “ Nāc līdzās!” 2020. Siguldā

Integratīvās mākslas festivāls “ Nāc līdzās!” 2020. Siguldā

Šogad festivāla tēma – “Lelles”. Mūsu moto bija: “Sirds man bēdas jūt, sirds var jautra būt- ne jau nedzīva lelle…”.  Šie vārdi atspoguļoja mūsu izvēlētajā skaņdarbā atklāto plašo  un mainīgo emociju spektru- no klusām skumjām līdz lielam saviļņojumam.

Un tā 5.martā mūsu skolas 8.a klases skolnieces- metalofonu ansambļa dalībnieces:  Hedviga Mieze, Aleksandra Ovčiņņikova, Samanta Oša, Elvīra Popoviča, Margarita  Jolkina un Agnese Lauva ar skolotājām Daigu Ducenu un Māru Baginsku devās uz Siguldas Kultūras centru, lai piedalītos reģionālajā integratīvās mākslas festivālā “Nāc līdzās!”

Šinī festivālā  piedalās bērni, jaunieši, kā arī pieaugušie ar īpašām vajadzībām (cilvēki ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērni-bāreņi) ar dziesmām, dejām, dzejoļiem, teatrāliem uzvedumiem u.c. skatuves mākslas žanru priekšnesumiem.

Mēs festivālā piedalījāmies ar Alfrēda Šnitkes  skaņdarbu “Valsis”.

Festivāla laikā baudījām skaistos, interesantos, radošos un krāšņos citu dalībnieku priekšnesumus, priecājāmies, arī uztraucāmies.

Liels paldies mūsu skolas labajam un atsaucīgajam “gariņam” Daigai Ducenai  par pareizo tērpu ieraudzīšanu, sagādāšanu, meiteņu skatuviskā tēla pareizu izveidi un māsiņai – Mārītei Tirnei   par tērpu uzlabošanu un, ja nepieciešams- pārveidošanu un sašūšanu, jo kā jau katrā pasākumā, tiek vērtēts ne tikai saturiskais, muzikālais sniegums, bet arī grupas vai ansambļa vizuālais tēls.

Te nu ir sadarbības rezultāts- mūsu meiteņu priekšnesums ir izvirzīts  festivāla noslēguma Lielkoncertam Rīgā 15.aprīlī VEF Kultūras pilī.

Ir gandarījums par mūsu   Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības centra skolēnu panākumiem!

“Teātris mūzikā -2020”/jeb popiela/

4.martā  Gulbenes novada  Sveķu pamatskolā notika speciālās izglītības iestāžu konkurss  “Teātris mūzikā -2020”/jeb popiela/, kurā piedalījās arī mūsu skolas audzēkņi.

Konkursa mērķi bija: sekmēt audzēkņu radošo ideju attīstību un pilnveidošanu, attīstīt un pilnveidot jauniešu ritma izjūtu un skatuves kultūru, veidot uz kopīgām interesēm balstītu speciālo skolu audzēkņu un pedagogu sadraudzību.

Pasākumā piedalījās Sveķu pamatskolas audzēkņi, speciālo skolu un speciālās izglītības klašu skolēni.

Konkursā bija brīvas izvēles priekšnesums. To varēja veidot gan kā Popielas variantu – precīzi izpildot konkrēto dziesmu vai kā improvizāciju par šo dziesmu savā aranžējumā.

Priekšnesumus vērtēja neatkarīga žūrija. Galvenie vērtēšanas kritēriji: priekšnesuma koptēls- kompozīcija, priekšnesuma atbilstība konkrētajai dziesmai, radošums, vizuālais koptēls, kustības, iejušanās tēlā, ar kādu attieksmi un atdevi tiek izpildīts priekšnesums.

Festivālā piedalījās Smiltenes. Valmieras Rēzeknes, Rudzātu, Limbažu, Sveķu un Cēsu skolas  audzēkņi. Visām skolām bija ļoti interesanti priekšnesumi. Žūrijai nebija viegli. Visi dalībnieki bija cītīgi gatavojušies un  saņēma balvas par piedalīšanos. Bet tomēr tika atzīmētas pirmās 4 vietas, kā visveiksmīgāk izveidojušās savu muzikāli-teatrālo versiju

No mūsu skolas konkursā piedalījās 2 priekšnesumi: Musiqq “Biļete tikai uz priekšu” kurā dalībnieces: mūsu skolas skolnieces Arita Mieze, Hedviga Mieze, Laine Liepiņa un Laine  Alksnīte ar pašu  meiteņu izveidoto dejas versiju, un Raimonda Paula dziesma Daigas Petkevičas un Normunda  Jakušonoka izpildījumā “Lauku gurķis Rīgas tirgū”.Dalībnieces – 8.a kl, skolnieces:  Hedviga Mieze, Aleksandra Ovčiņņikova, Samanta Oša, Elvīra Popoviča, Margarita  Jolkina  ar mūsu izveidoto teatrālo versiju. Šim priekšnesumam rekvizītus un papildmēģinājumu laikus palīdzēja sarūpēt arī  mūsu skolas kolēģi. Paldies viņiem par to!  Lielu žūrijas atzinību ieguva mūsu skolas meiteņu izveidotā deja dziesmai “’Biļete tikai uz priekšu”’.

Festivāls  bija ļoti labi organizēts. Bija padomāts, lai visi festivāla dalībnieki un viesi justos labi. Valdīja sirsnības un pozitīvu emociju pilna gaisotne. Publika atbalstīja visus dalībniekus. Milzīgas ovācijas izraisīja festivāla viesis un žūrijas loceklis- mūziķis Ralfs Rubenis no grupas Tranzīts, veltot festivāla dalībniekiem savas dziesmas. Pasākuma noslēgumā bija diskotēka.

Mūsu ieguvums bija jauna pieredze, sirdi plosošas  pozitīvas emocijas un  jauni draugi, no kuriem  bija grūti šķirties.

Liels paldies visiem mūsu atbalstītājiem!