“Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkots konkurss 11 – 12 gadus veciem 5. klašu skolēniem trīs kārtās – skolā, novadā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kad tiek izvēlēts labākais lasītājs Latvijā- lasīšanas čempions.
Tomēr, saprotot, ka labas lasīšanas prasmes veidojas pirmajās klasēs un daudzi skolēni lasa labi, tad kopā ar skolotājām vienojāmies, ka šogad rīkosim “Skaļās lasīšanas sacensības” sākumskolā. Bet labākajiem lasītājiem būs iespēja uzstāties pirmsskolas grupiņās “Sprīdīši” un “Mārītes”, piešķirot šim konkursam lasīšanas nozīmes izpratni- Kādēļ jālasa labi? Lai klausītājiem būtu interesanti klausīties un lasīšana un klausīšanās sagādātu prieku.
Lasīšanas sacensības 9. maijā uzsāka 1. klases skolēni. Pārsteigums bija tas, ka visi pirmklasnieki prot lasīt un bija arī tik drosmīgi, ka varēja apsēsties lielajā krēslā klases priekšā un lasīt savu stāstu.
15. maijā skolas ābeļdārzā norisinājās “Skaļās lasīšanas sacensības” 2. klases skolēniem. Skolotājai Inesei un skolēniem bija palikusi atmiņā muzikāli literārā stunda marta sākumā, kad ciemos pie sākumskolas skolēniem bija ieradusies Cēsu centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Lāsma Vasmane- Mašina, kas, par godu bērnu grāmatu autores un ilustratores Margaritai Stārastes 110 jubilejai, izstāstīja un parādīja stāstu par Zīļuku – grāmatas varoni. Tādēļ arī uz Skaļās lasīšanas sacensībām katrs skolēns bija izvēlējies kādu no Margaritas Stārastes ilustrētajām grāmatām. Savukārt, dizaina un tehnoloģiju stundās pēc 4. klases meiteņu iniciatīvas un skolotāja Ulda padoma, tika pagatavoti 6 pavisam īsti Zīļuki, kas, līdz ar citiem izciliem darbiem, priecēja izstādē skolas 2. stāva gaitenī.
22. maijā par konkursa “Skaļās lasīšanas sacensības” dalībniekiem kļuva 3. klases skolēni. Pēc sagatavošanās. katrs rindas kārtībā nāca klases priekšā un lasīja savu izvēlēto grāmatas fragmentu. Pārējie uzmanīgi klausījās un arī izvēlējās trīs klasesbiedrus, kas viņuprāt lasīja visinteresantāk. Rezultāti tika apkopoti uz tāfeles.
23. maijā 4. klases skolēni arī cīnījās par godu pārstāvēt savu klasi un doties uz pirmsskolu lasīt kādu pasaku. 30. maijā savu stāstu vai pasaciņu uz grupiņu “Mārītes” devas lasīt Ralfs Miksons, Agate Oruba, Rūta Rommele, Laura Janova un Eduards Grimms.
27. maijā labākie un drosmīgākie grāmatu lasītāji 1. kl. Gustavs Bērziņš, Sandrus Didžus un Vairis Dāboliņš, 2. klases skolnieks Mikus Grīnvalds, 3. klases skolnieki Marta Keita Freimane, Vanesa Leoparde, Eliass Krūza, kā arī 5.b klases skolniece Valērija Leoparde devas uz pirmsskolas grupiņu “Sprīdīši” iepriecināt ar savu lasītprasmi.
Arī 5.- 9. klašu skolēniem tika dota iespēja piedalīties “Skaļās lasīšanas sacensībās”. 30. maijā 6. klases skolēni Rasa Sofija Grimma, Ramona Krupenko, Markuss Dudāns un Daniels Gudeļonoks, kā arī 7. klases skolniece Kerija Briška, ar savām pasakām devas ciemos pie 1. klases skolēniem, lai radītu vēl lielāku interesi par lasīšanu un grāmatām.
Katrā ciemošanās reizē tika dziedāta Raimonda Paula dziesma “Par Pasaku un Nesaku” un klausītāji varēja novērtēt lasītājus ar uzlīmju sirsniņām.
Noslēgumā Skaļās lasīšanas konkursa dalībnieki saņēma pateicības. Gan skolēni, gan pirmsskolas grupiņu bērni mudināti mācīties lasīt aizvien labāk, lai grāmatu lasīšana sagādātu prieku gan pašiem, gan klausītājiem, tajā skaitā, lai skolēni iepazītos ar vasarā lasāmo ieteicamo grāmatu sarakstu un vismaz dažas no šīm grāmatām arī izlasītu. Priecīgu, piedzīvojumiem bagātu vasaru vēlot,
Bibliotekāre Elīna