1.jūnijā 5.-6.klašu tautisko deju kolektīvs “Kamolītis” piedalījās Cēsu novada skolu jaunatnes deju svētkos ” Viņi to pa īstam prot”.
5.-9.klašu grupā uzstājāmies ar deju “Pār deviņi novadiņi”, parādot savu dejotprieku un dejotprasmi. Deju kolektīvam tā bija darbīga, emociju un prieka pilna diena, jo  pirmo reizi ierakstīja savus deju soļus Cēsu novada deju svētkos! Izdzīvoja dažādas emocijas gan prieku, gan satraukumu, gan gandarījumu par paveikto. Paldies par atbalstu dejotāju vecākiem! Liela pateicība Leonīda un Otto mammām par palīdzību bērnus sapsot koncertam!