Smaidīgi, laimes piepildīti, lepni, ambiciozi, mērķtiecīgi, gatavi dzīves sniegtajiem izaicinājumiem. Jā, tieši šādi ir mūsu skolas devīto klašu jaunieši, kuriem Pēdējais zvans Cēsu Bērzaines pamatskolā ieskanēja pēdējo reizi. Stāsts par skolā pavadītiem aizraujošiem piedzīvojumiem, gūtajām zināšanām un draudzību piepildītiem gadiem tika izstāstīts caur dziesmām, asarām, smiekliem, patiesu lepnumu un piederības sajūtu skolai. Devītās klases skolēnus sveica skolas biedri, dodot ceļamaizi nākotnes sasniegumiem.
Paldies par atbalstu, dāvāto mīlestību ģimenēm, skolotājiem, klases audzinātājiem Sanitai un Mārim, skolasbiedriem.
Elīna, Juri, Emīl, Daniel, Alan, Mārci, Kristiān, Edgar, Aleksa, Viktorija, Ralf, Maija, Aleksandra, Reini, Stefan, Artūr, Ričard, Arvīd, Raiti, Gunti, Rihard: “… kāpiet kalnā, augstu kalnā kāpiet, lai plašā pasaule Jūs redz! ❤
Patiesā sirsnībā, Jūsu skola!