Vienmēr patīkami iet caur skolas pagalmu, kas sakopts pašu rokām. Šajā skaistajā un saulainajā dienā skolēni sadarbībā ar skolotājiem Līgu Ķilberti un Lauri Lauciņu uzbūruši košu skaistumu. Liels paldies! 🫶🫶🫶