5.-6. klašu tautisko deju kolektīva “Kamolītis” dalībnieki devās ekskursijā uz Līgatni. Pa ceļam apmeklējām Ieriķu Pastaigu un atrakciju parku. Iepazinām Līgatnes gleznaino apkārtni un apmeklējām Līgatnes papīrfabriku. Papīrfabrikas teritorijā mūs sagaidīja gide, kura pastāstīja par fabrikas pirmsākumiem un pārmaiņu laikiem vairāk kā 200 gadu periodā. Stāstot par papīra ražošanas tehnoloģiju, gide aicināja ieklausīties, lai ražošanas telpās to zinātu atkārtot. Fabrikas telpās bērni varēja uzskatāmi vērot ar kādām iekārtām ilgstoši tika ražots papīrs. Patīkami bija dzirdēt, ka papīra ražošanas process pēc vairāku gadu dīkstāves ir atjaunojies. Gide stāstīja arī par strādnieku darba un sadzīves apstākļiem, par ciematiņa izveidošanos. Lielu prieku bērniem sagādāja Tīkla parkā pavadītais laiks. Mājupceļā izbaudījām pikniku pie Gaujas. Diena bija izdevusies!