“Tieši tāds ir skolotāja darbs – dienu no dienas sākt visu no sākuma, līdz pienāk brīdis, kad skolotājs vairs nav nepieciešams”. /D.Penaks/
Sirsnīgums, atsaucība, labestība, taisnīgums un dzīves gudrība – šīs īpašības raksturo skolotāju Edīti Leimani. Viņa mīl savu darbu un uzskata, ka dzīvesprieks, optimisms un gandarījums par skolēnu sasniegumiem ir atslēga veiksmīgam skolotāja darbam ikdienā. Edīte mudina savus skolēnus uzdrīkstēties kļūdīties un nepadoties pie pirmajām neveiksmēm. Līdz ar mācību stundu beigām, skolotājas darbs nebeidzas, arī vakarpusē viņa ar skolas jauniešiem dodas izzinošos pārgājienos, runā par dažādām dzīves likumsakarībām, kopā rod atbildes uz skolēniem interesējušiem jautājumiem. Lepojamies! 🫶🫶🫶