Mācību procesa dažādošanai skolotājas Inese Kraukle un Arnita Mote organizēja sadarbības stundas 2.a klases skolēniem. Šoreiz skolotājas kopīgi organizēja latviešu valodas un sports un veselība stundas, uz kurām tika aicināti arī kolēģi. Skolēni ar lielu interesi un atbildības sajūtu veica visus uzdevumus un secināja, ka lasītprasmes attīstīšana notiek ne tikai latviešu valodas, bet arī sporta un veselības stundās. Aizraujoši bērniem un interesanta pieredze kolēģiem, kā veicināt sadarbības prasmes starp skolēniem.