Saulainā 28. marta rītā 1.a- 4.a, 3.b,4.b,5.b,6.b, 3.c, 5.c,9.c kl. skolēni brīvā dabā aizvadīja Sporta dienu “Lieldienu zaķa piedzīvojumi”.
6 jauktas komandas un pedagogu palīgi pēc plāna devās uz 5 piedzīvojumu stacijām, kur skolēni nostiprināja sadarbības prasmes, parādīja savas spējas sportojot, lasītprasmi, bet sestajā – “Lieldienu sadziedāšanās” stacijā gāja rotaļās, dziedāja Lieldienu dziesmas.
Paldies skolotājām un pedagogu palīgiem par atbalstu, sadarbību,  skolotājiem Ivetai Potašovai, Normundam Ganiņam par pasākuma plānošanu, organizēšanu.