20.martā skolotājas Sabīne Krustiņa un Ieva Kurpniece aicināja kolēģus uz kopīgi organizēto sadarbības stundu. Skolēni ar lielu interesi un azartu iesaistījās grupu darbā, dalot savstarpēju atbildību, lai uzdevumu paveiktu godam. Skolēni iepazina dabas resursu – augsne, tās īpašības un praktisko pielietojumu, veicot eksperimentu sīpolu stādīšanā. Abas skolotājas bija parūpējušās, lai vienā mācību stundā apvienotu dabaszinību, latviešu valodas un matemātikas uzdevumus. Skolotāja Sabīne ir pārliecināta, ka šādās sadarbības stundās skolēniem nostiprinās pašvērtējuma prasme un rezultātā iegūts kopīgs gandarījums par paveikto darbu.