Skolotāja Iveta Kallīte – allaž draudzīgā un smaidīgā 4.a klases audzinātāja. Viņa spēj iedvesmot savus skolēnus, atraisīt viņos zinātkāri un prieku, ar aizrautību apgūstot jauno un vēl nezināmo. Lieliska, atsaucīga kolēģe, kura ar labu humora izjūtu un savu piemēru spēj katrā situācijā atrast pozitīvo un parādīt, ka var darīt citādi. Lepojamies! 🫶