9.janvārī pie Cēsu Bērzaines pamatskolas “Sprīdīšiem” un “Mārītēm”ciemojās skudra Urda, lai kopā darbojoties, eksperimentētu, pētītu ūdeni, izzinātu kā iespējams taupīt šo resursu.
Atraktīvā, bērniem saistošā veidā skudra Urda piedāvāja iepazīt ūdens filtrācijas procesu.
Aktīvi sadarbojoties,mazie draugi, izmantojot dabas materiālus, attīrīja piesārņoto ūdeni. Atklājēju prieks bērniem caurvijās ar kopā būšanu.
Varbūt iegūtās zināšanas ieviesīs jaunus paradumus arī ģimenēs.