2023./2024. m.g, 1. semestrī skolēnu pašpārvalde īstenoja pašpārvalžu attīstības projektu “Kontakts”. Projekta mērķis bija saliedēt pašpārvaldes komandu un radīt lielāku izpratni par skolēnu pašpārvaldes lomu un darbības virzieniem skolā. Lai to sasniegtu, tika organizēta koučinga nodarbība, T-kreklu apdrukas meistarklase. Kā arī ciemojāmies Cēsu Jaunajā skolā, lai gūtu pieredzi kā plānot un organizēt pasākumus. Projekta izvērtējumā jaunieši atzīst, ka šī semestra laikā ir radušās gan jaunas idejas pasākumiem, gan lielāka izpratne par pašpārvaldes darbu.