Skolas jauniešu radošās izpausmes kokapstrādē! Pateicamies skolēniem un viņu lieliskajam skolotājam Uldim Vāverem!