Ko mēs bērni darīsim
Ziemassvētku vakarā?
Pīrāgam nabagam
Abi gali apdeguši!
Šodien mūsu skolā visi pīrāgi bija bez vainas! Lieli un mazi tirgotāji bija sarūpējuši gana daudz našķu,kārumu un citu lietu Ziemassvētku tirdziņam!
Protams bija arī atraktīvi pircēji.
Kā katru gadu, ar lielu prieku un nepacietību, skolēni gaidīja Ziemassvētku tirdziņu.Tāda rosība,Ziemassvētku noskaņa valdīja.
Varam teikt, ka mūsu Ziemassvētku tirdziņš skolā noritējis veiksmīgi. Kāds priecājās par iertirgoto, kāds par iegādātajām lietām un kārumiem, bet galu galā visi bija apmierināti un laimīgi.
Liels paldies visiem vecākiem, kas palīdzēja čaklajiem, radošajiem tirgotājiem.