Mūsu skolas skolotāja Sabīne Krustiņa – lieliska, talantīga un radoša 3.a klases audzinātāja. Skolotājas iedvesmoti skolēni spēj noticēt savām spējām un sasniegt labākus mācību rezultātus. Sabīne ir topošā mūzikas terapeite. Viņa spēlē dažādus mūzikas instrumentus, dzied, kopā ar kolēģiem rada svētku sajūtu koncertos un tematiskajās pēcpusdienās.
Lepojamies! 🫶