Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija! 🇱🇻
Prieka un mīļuma pilnus Jums Valsts svētkus! ❤️
Pīlādzītī arī svētki. Šoreiz visi vērojām,kā lauku Gaiļa un Vistas saime apciemoja Pētergaili.
Lai visiem veselība un možs gars!