No 5.11. – 8.11.2023. skolā viesojās Erasmus+ projekta “IncED” dalībvalstu partneri no Igaunijas, Spānijas, Latvijas un Portugāles, lai piedalītos projekta noslēguma sanāksmē. Projekta ietvaros tika izstrādātas divas vērtīgas uz pierādījumiem balstītas grāmatas, kas var būt kā starta komplekts iekļaujošas vides radīšanai katrā valstī. 1. grāmata IncED (Ne) Rokasgrāmata “Soļi ceļā uz iekļaujošu mācību vidi” un 2. grāmata IncED “Izglītojošo rīku kaste” paredzētas skolu pedagogiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem interesentiem. Grāmatas ir pieejamas ikvienam angļu, latviešu, igauņu, spāņu, portugāļu un krievu valodās.
Tikšanās reizēs dalībvalstu grupa plānoja izstrādāto produktu izplatības pasākumus, vienojās par tālāko sadarbību. Pēc aktīvas darbošanās skolā iepazīstinājām viesus ar Cēsu kultūru un vēsturi.