Kas skanēja, kas žvadzēja
Manas sētas pagalmā?
Tur sajāja Mārtiņbērni
Ar sudraba zobeniem.
Šodien, 9. novembrī Cēsu Bērzaines pamatskolas trešajā stāvā sabrauca Mārtiņbērni, kas sevi pārbaudīja dažādās aktivitātēs: minēja mīklas, sakārtoja tautasdziesmas pareizā secībā, gāja rotaļās, pēc norādēm veidoja latvju rakstu zīmes un pabeidza ticējumu, kuriem bija pazuduši nobeigumi.
Noslēgumā bērni, kuri piedalījās konkursā ”Pagatavo savu Mārtiņdienas simbolu- Gaili ”saņēma mazas, bet jaukas balviņas.
Konkursa uzvarētāji:
1. vieta Markuss Rutkels 4.kl.
2. vieta Adrians Vītiņš 1.kl.
3. vieta Amēlija Ivanova