Šodien 3.a kl.Dabas zinību stundā devās sakopt skolas teritoriju.Ar lielu prieku bērni grāba lapas,jutās gandarīti iesaistoties skolas apkārtnes sakopšanā.Bija daudz smieklu un liels gandarījums par paveikto!