Ja skolotājam mirdz acis, vadot stundas, tad arī skolēni azartiski veic savu darbu. Skolotājs Uldis spēj iedvesmot un atraisīt radošumu skolēnos, kopīgi veidojot ikdienā praktiski pielietojamas lietas dizaina un tehnoloģiju mācību stundās.