18.septembra rītā “Sprīdīši” apmeklēja Cēsu Centrālās bibliotēkas pasākumu “I.Zanderes burtu spēles”. Bērni iepazinās ar autori, viņas sarakstītajām grāmatām, dziedāja dziesmu ar I.Zanderes vārdiem. Katrs “Sprīdītis” savās plaukstās varēja paturēt brīnumu- pašu mazāko bibliotēkas grāmatiņu, kā arī iepazina bērnu nodaļu.