15. septembrī arī mūsu skolas skolotāji un bērni piedalījās “Dažādo kurpju dienā”, kad katrā kājā uzvilkām atšķirīgus apavu, tādējādi simboliski paužot sapratni un pieņemšanu deinstitucionalizācijas mērķa grupām – bērniem ar funkcionāliem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un jauniešiem.
Katrs no mums ir unikāls. Tikai “iekāpjot otra kurpēs”, spējam saskatīt mūsu līdzības. Izprotot un pieņemot, mēs veidojam sabiedrību iekļaujošāku un dzīvi labāku – citiem un paši sev.
#cilveksnevisdiagnoze#iekapotrakurpes